Zatražena kapitalna pomoć od Ministarstva graditeljstva i prostornog uređenja

Velj 28 2017

Općina Murter-Kornati prijavila je ukupno tri projekta na najtečaj Ministarstva graditeljstva i prostornog uređenja.

Općina Murter-Kornati prijavila je ukupno tri projekta na Javni poziv za raspoređivanje i korištenje sredstava kapitalnih pomoći za 2017. godinu Ministarstva graditeljstva i prostornog uređenja koji se odnosi na razvoj komunalnog gospodarstva i ujednačavanje komunalnog standarda.

Za projekt Rekonstrukcije i uređenja trga Rudina Općina je zatražila 300.000,00 kuna, za projekt Sanacije i održavanja poljskih putova 100.000,00 kn ,a za izradu projektno-tehničke dokumentacije za projekt Izgradnje i opremanja paviljona za oproštaj na mjesnom groblju 100.000,00 kuna.

Projekt Rekonstrukcije i uređenja trga Rudinaprocijenjene ukupne vrijednosti 2.285.619,12 kn podrazumijeva uređenje postojećeg centralnog prostora naselja Murter intervencijom u kolni i pješački promet te uređenje partera, elektroinstalacija, sustava odvodnje oborinskih voda i hortikulture sa svrhom davanja novog identiteta mjestu. Početak radova na uređenju trga očekuje se tijekom ožujka dok se završetak radova predviđa prije ljeta 2017.

Postojeće groblje smješteno je na rtu Gradina u arheološkoj zoni koja je značajni lokalitet antičkog razdoblja. Uz ulaz u stari dio groblja nalazi se prostor predviđen za parkiralište i mala privremena mrtvačnica smještena uz vanjsku stranu ogradnog zida. Mrtvačnica svojom veličinom i prostornim sadržajem ne zadovoljava potrebe te funkcije. Projekt Izgradnje i opremanja novog Paviljona za oproštaj predviđa izgradnju oproštajno-ceremonijalnog sklopa koji se sastoji od 4 osnovne funkcionalne cjeline: pogona, mrtvačnice, pomoćnih prostorija, te zatvorenog i otvorenog oproštajnog prostora. Općina Murter-Kornati traži adekvatnu lokaciju Paviljona za opraštaj koja će osigurati dovoljno velik vanjski otvoreni, natkriveni, zasjenjeni i, od dominantnih vjetrova zaštićeni, vanjski prostor, te sa stajališta murterske tradicije osigurati dostatan prostor za formiranje sprovodne povorke i razvijanje njezinog simboličkog puta, od dvorane za ispraćaj, do crkve ili groba. Nakon odabira lokacije započeti će izrada projektno-tehničke dokumentacije za koju je općina od Ministarstva ovim putem zatražila sredstva.

Općina Murter-Kornati uviđa potencijal starih poljskih putova poglavito u vidu slijedeće tri funkcije: pristup poljoprivrednim zemljištima, protupožarna zaštita i poučne pješačko-biciklističke staze. Gdje god se obnavljaju poljski putovi, obnavljaju se i održavaju poljoprivredni posjedi. Uklanjanjem raslinja i borova smanjuje se rizik od požara, a gosti koji itekako cijene ljepotu krajobraza imaju tako mogućnost uživati i u antropogenim obilježjima murterskoga kraja (suhozidi, bunje, maslinici i sl). Putovi kao takvi savršena su infrastruktura za razvoj cikloturizma koji omogućuje dolazak gostiju tijekom cijele godine. Sukladno navedenom Općina Murter-Kornati do kraja 2017 planira očistiti i održavati slijedeće katastarske čestice koje su u naravi poljski putovi: 13442/1, 11610/1, 13468/2, 13479, 13472, 4571/393, 13441, 13442/1, 13464/1, 13467/2, 13470/1, 9675 i 10733/1.

Za realizaciju gore opisanih projekta Općina Murter-Kornati od Ministarstva Graditeljstva i prostornog uređenja očekuje kapitalnu pomoć u iznosu od 450.000,00 kuna.