Predstavljamo projekt "Športsko-rekreacijski centar Murterski škoji"

Pro 21 2018

Predstavljamo projekt "Športsko-rekreacijski centar Murterski škoji" ukupne procijenjene vrijednosti 750.000,00 kuna kojeg planiramo urediti pokraj osnovne škole do kraja 2019. godine.

Radi se o rekonstrukciji športskih terena i staza uz osnovnu školu Murterski škoji u Murteru. Postojeća situacija današnjih vanjskih športskih sadržaja prilično je zapuštena te ne odgovara minimalnim funkcionalnim i sigurnosnim standardima za športska igrališta. Postojeće površine (atletska staza cca 75 x 5 m, zaletište za skok u dalj, veće igralište veličine cca 43 x 23 m, manje igralište veličine cca 30 x 17 m betonske završne podloge) potrebno je obnoviti i urediti sa dopunskim sadržajima - dodatne tribine za cca 150 gledatelja.

Predložena rekonstrukcija u okviru postojećih dimenzija igrališta i zadane parcele pretpostavlja uređenje - rekonstrukciju postojeće podne obloge na atletskoj stazi, malonogometnom igralištu i malom igralištu za košarku, odbojku i ''mali'' rukomet. Od dodatnih sadržaja predviđena je izvedba male dvoredne tribine između malonogometnog igrališta i atletske staze (cca 150 + 66 mjesta).

Ravna površina u zoni tribine može se iskoristiti za postavu ''skate'' elemenata - staze, koja na jednom kraju završava sa zidom za penjanje, a na drugom je predviđena postava male fontane - pitke vode. 
Za završnu podlogu na atletskoj stazi i zaletištu za skok u dalj predlaže se izvedba sintetičke gumene podloge na asfalnoj bazi (kao Eltan S/E) koja zadovoljava sve tehničke i sigurnosne karakteristike za takvu vrstu aktivnosti Završna obloga za malonogometni teren predviđena je od najnovije generacije umjetne trave (višeslojna multipolimerna vlakna) koja također u potpunosti zadovoljava tražene kriterije za sportske aktivnosti vezane uz nogomet.

Manje igralište je prvenstveno namijenjeno za košarku i odbojku te sve ostale aktivnosti vezane uz igre loptom, vježbanje na otovrenom, trening rukometa (''mali'' rukomet) i sl. Za takve aktivnosti predlaže se polipropilenska modularna multifunkcionalna (UV stabilna) završna podloga.
 
Površina nove tribine, ''skate'' staze i zida-stijene za penjanje projektirane su u završnoj izvedbi kao plohe od gotovih prefabriciranih betonskih pločastih elemenata (glatki ''sicht'' beton).  
 
Idejno rješenje je izradio arhitekt  Boris Koružnjak iz Zagreba. Procijenjena vrijednost projekta jest 750.000,00 kuna. Projekt će u iznosu od 100.000,00 kuna financirati Hrvatski olimpijski savez, dok će se ostatak financirati iz općinskog proračuna. Plan realizacije jest do kraja 2019. godine.
 
 
Čitavo idejno rješenje možete vidjeti/preuzeti na slijedećem linku: IDEJNO RJEŠENJE.