Obavijest subjektima zainteresiranim za dobivanje koncesijskih odobrenja na pomorskom dobru

Ožu 15 2017

Pozivamo sve subjekte koji su zainteresirani za dobivanje koncesijskih odobrenja na pomorskom dobru, da podnesu zahtjeve do 31. ožujka 2017. godine. Obrazac zahtjeva možete skinuti ovdje.. Uz obrazac je potrebno priložiti 20,00 kn biljega.