Obavijest i poziv obveznicima poreza na nekretnine

Svi 31 2017

Zakonom o lokalnim porezima (Narodne Novine 115/16) koji je stupio na snagu 1. siječnja 2017. godine, propisano je da se od 1. siječnja 2018. godine uvodi porez na nekretnine koji će u cijelosti zamijeniti komunalnu naknadu. 

Sukladno članku 33. Zakona, porez na nekretnine obračunavat će se na ukupnu neto podnu površinu nekretnine (prostora koji je oporeziv) sukladno propisu i uvjetima i mjerilima za utvrđivanje zaštićene najamnine te stvarnu površinu zemljišta.

Razlika između komunalne naknade i poreza na nekretnine je ta što su uz koeficijent namjene i koeficijent zone uvedena još dva kriterija  i to koeficijent stanja (Ks) te koeficijent dobi (Kd) nekretnine. 

Kako su jedinice lokalne samouprave obvezne ustrojiti i voditi strukturiranu Evidenciju o nekretninama i poreznim obveznicima plaćanja poreza na nekretnine potrebno je popuniti

OBRAZAC - PODACI O POREZNOM OBVEZNIKU (nalazi se niže u privitku na kraju teksta)

Za svaku nekretninu potrebno je ispuniti posebnu prijavu, ukoliko se ista nekretnina koristi za dvije ili više različitih namjena prijavu treba ispuniti za svaku namjenu posebno s naznakom površine koja se za određenu namjenu koristi.

UKOLIKO POREZNI OBVEZNIK NE DOSTAVI TRAŽENE PODATKE,  OPĆINA MURTER – KORNATI  ĆE POSTUPITI SUKLADNO ČLANKU 59. ZAKONA O LOKALNIM POREZIMA, TE ĆE SE UTVRDITI POREZNA OBVEZA S NAJVIŠIM KOEFICIJENTOM ZA STANJE I NAJVIŠIM KOEFICIJENTOM ZA DOB NEKRETNINE.

Popunjen obrazac  možete dostaviti osobno ili putem pošte na adresu Općina Murter - Kornati, Jedinstveni upravni odjel, Butina 2, 22243 Murter, najkasnije do 31. listopada 2017. godine. 

Za dodatne informacije možete se obratiti službenicima Jedinstvenog upravnog odjela na tel.

022/435-798 ili 022/435-801.

Obrasci:

 

Obavijest i poziv

Porez na nekretnine-neizgrađeno građevinsko zemljište

Porez na nekretnine-poslovni prostor

Porez na nekretnine-stambeni prostor