Plan nabave

Plan javne nabave za 2017. god.

Plan nabave za 2019. god.

Jednostavna nabava

Temeljem članka 15. Zakona o javnoj nabavi (Narodne novine, broj 120/16) pod jednostavnom nabavom podrazumijeva se:

- nabava radova procijenjene vrijednosti manje od 500.000,00 kuna i
- nabava robe i usluga te provedba projektnih natječaja procijenjene vrijednosti manje od 200.000,00 kuna.

Procijenjena vrijednost nabave je vrijednost bez poreza na dodanu vrijednost (PDV-a).

Pravila, uvjete i postupke jednostavne nabave utvrđuje naručitelj općim aktom, uzimajući u obzir načela javne nabave te mogućnost primjene elektroničkih sredstava komunikacije.

Naručitelj je obvezan Pravilnik o provedbi postupka jednostavne nabave te sve njegove kasnije promjene objaviti na internetskim stranicama.

Pravilnik o provedbi postupka jednostavne nabave

Istraživanje tržišta

Temeljem članka 198. Zakona o javnoj nabavi (Narodne novine, broj 120/16) prije pokretanja postupka javne nabave javni naručitelj u pravilu provodi analizu tržišta u svrhu pripreme nabave i informiranja gospodarskih subjekata o svojim planovima i zahtjevima u vezi s nabavom.

U tom smislu javni naručitelj obvezan je prije pokretanja otvorenog ili ograničenog postupka javne nabave za:
- nabavu radova male i velike vrijednosti ili
- nabavu robe ili usluga velike vrijednosti,

staviti slijedeću dokumentaciju/podatke na prethodno savjetovanje sa zainteresiranim gospodarskim subjektima:
- opis predmeta nabave,
- tehničke specifikacije,
- kriterije za kvalitativni odabir gospodarskog subjekta,
- kriterije za odabir ponude i
- posebne uvjete za izvršenje ugovora,
u trajanju od najmanje pet dana.

Nakon provedenog savjetovanja javni naručitelj obvezan je razmotriti sve primjedbe i prijedloge zainteresiranih
gospodarskih subjekata, izraditi izvješće o prihvaćenim i neprihvaćenim primjedbama i prijedlozima te ga objaviti na internetskim stranicama.