Natječaji (Arhiva)

Aktivni natječaji:

ZAKLJUČAK o utvrđivanju konačne bodovne liste i odabiru korisnika subvencija podnositelja prijava na Javni natječaj za prikupljanje ponuda fizičkih osoba za subvencioniranje projekata "Poticanje korištenja obnovljivih izvora energije u kućanstvim na području Kornata"

ZAPISNIK o konačnoj bodovnoj listi podnositelja prijava pristiglih na Natječaj "Poticanje korištenja obnovljivih izvora energije u kućanstvima na području Kornata"

ZAPISNIK o otvaranju, pregledu i ocjenjivanju ponuda pristiglih na Natječaj za prikupljanje ponuda fizičkih osoba za subvencioniranje projekata "Poticanje korištenja obnovljivih izvora energije u kućanstvima na području Kornata"

NATJEČAJ za dodjelu stipendija Općine Murter-Kornati

                              - PRAVILNIK

- PONOVLJENI JAVNI NATJEČAJ za prikupljanje ponuda fizičkih osoba za subvencioniranje projekata "Poticanje korištenja obnovljivih izvora energije u kućanstvima na području Kornata"

                              - PRIJAVNI OBRAZAC

                              - PRAVILNIK

- JAVNI POZIV za iskazivanje interesa za prijavu programa "Povećanje energetske učinkovitosti u obiteljskim kućama"

                              - PRIJAVNI OBRAZAC

- JAVNI NATJEČAJ za prikupljanje ponuda fizičkih osoba za subvencioniranje projekata "Poticanje korištenja obnovljivih izvora energije u kućanstvima na području Kornata"

                              - PRIJAVNI OBRAZAC

                              - PRAVILNIK

- OBAVIJEST kandidatima koji su se prijavili na natječaj za pročelnika Jedinstvenog upravnog odjela

- Rješenje o imenovanju Povjerenstva za provedbu natječaja

- Opis poslova radnog mjesta, podaci o plaći, načinu testiranja, te pravni i drugi izvori za pripremanje kandidata za testiranje - pročelnik Jedinstvenog upravnog odjela

- Javni natječaj za imenovanje pročelnika / pročelnice Jedinstvenog upravnog odjela Općine Murter-Kornati

- Obavijest o prijemu u službu

- OBAVIJEST KANDIDATIMA

- Opis poslova radnog mjesta, podaci o plaći, načinu testiranja kandidata i područja te pravni i drugi izvori za pripremanje kandidata za testiranje 

- Natječaj - Referent/ica za komunalno redarstvo

- Natječaj - Viši referent za računovodstvo i unutarnju kontrolu