Legalizacija

Ovaj dio stranice je trenutno u izradi, molimo navratite kasnije...

Prostorni plan

Izvješće o ponovnoj javnoj raspravi za UPU Lajci 2

Obavijest o ponovnoj javnoj raspravi o prijedlogu Urbanističkog plana uređenja Lajci 2

Tekstualni dio prijedloga Urbanističkog plana uređenja Lajci 2:

-UPU Lajci 2 prijedlog plana u tekstualnom obliku

-Odredbe za provodenje UPU Lajci 2

-Obrazloženje UPU Lajci 2

-Sažetak za javnost UPU Lajci 2

Grafičko dio prijedloga Urbanističkog plana uređenja Lajci 2:

-Karta 1. Namjena

-Karta 2.1 Promet

-Karta 2.2 Elektroenergetika

-Karta 2.3 Telekomunikacije

-Karta 2.4 Vodoopskrba

-Karta 2.5 Odvodnja

-Karta 3 Uvjeti korištenja

-Karta 4 Uvjeti gradnje

Odluka o izradi izmjena i dopuna Detaljnog plana uređenja područja Sv. Mihovil

ODLUKU O IZRADI UPU RADUČ I S TIM POVEZANE V. IZMJENE I DOPUNE PPUO MURTER-KORNATI

ODLUKA KOJOM SE UTVRĐUJE DA NIJE POTREBNO PROVESTI STRATEŠKU PROCJENU UTJECAJA NA OKOLIŠ IZMJENA I DOPUNA (IV) PROSTORNOG PLANA UREĐENJA OPĆINE MURTER-KORNATI

Izvješće sa javne rasprave

 

_________________________AKTUALNI PROSTORNI PLAN________________________

 

TEKSTUALNI DIO:

IV izmjene PPUOMK-obrazloženje

IV izmjene PPUOMK-obrazloženje, dodatak

IV izmjene PPUOMK-pročišćeni tekst

GRAFIČKI DIO:

IV izmjene PPUOMK-odredbe

IV izmjene PPUOMK-karta građevinskih područja

IV izmjene PPUOMK-karta planovi

IV izmjene PPUOMK-karta namjena

IV izmjene PPUOMK-karta uvjeti korištenja

IV izmjene PPUOMK-karta infrastruktura

IV izmjene PPUOMK-karta promet

 

 

 

Više članaka ...

  1. Prostorni plan (2)