Novosti

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 • 31
 • 32
 • 33
 • 34
 • 35
 • 36
 • 37
 • 38
 • 39
 • 40
 • 41
 • 42
 • 43
 • 44
 • 45
 • 46
 • 47
 • 48
 • 49
 • 50
 • 51
 • 52
 • 53

Novosti i najave

JAVNI POZIV nositeljima prava na nekretninama o započinjanju evidentiranja izvedenog stanja nerazvrstane ceste/ulice „Ulica Drage Kulušića“ u naselju Murter,

Ruj 27 2022


REPUBLIKA HRVATSKA
ŠIBENSKO - KNINSKA ŽUPANIJA
OPĆINA MURTER-KORNATI
OPĆINSKI NAČELNIK

KLASA: 932-03/22-01/7
URBROJ: 2182/18-03/1-22-1
Murter, 27. rujna 2022. godine

Sukladno čl. 132. Zakona o komunalnom gospodarstvu (NN 68/18, 110/18, 32/20) članku 131, 132. i 133. Zakona o cestama („Narodne novine“, broj 84/11, 22/13, 54/13, 148/13, 92/14, 110/19, 144/21), članku 96. Zakona o državnoj izmjeri i katastru nekretnina („Narodne novine“, broj 112/18, 39/22), članku 67, 74. i 75. Pravilnika o geodetskim elaboratima („Narodne novine“, broj 59/18) Načelnik Općine Murter-Kornati objavljuje

 

JAVNI POZIV


nositeljima prava na nekretninama o započinjanju evidentiranja izvedenog stanja nerazvrstane ceste/ulice „Ulica Drage Kulušića“ u naselju Murter, K.O. Murter Betina

I.
Općina Murter-Kornati, Butina 2, 22243 Murter, započinje s postupkom evidentiranja izvedenog stanja nerazvrstane ceste/ulice naziva „Ulica Drage Kulušića“ (ulica, put kod ambulante), u naselju Murter, K.o. Murter-Betina.
Ovim putem se obavještava nositelje prava na nekretninama na kojima je izvedena cesta/ulica u naselju Murter kao i nositelje prava na nekretninama koje neposredno graniče sa zemljištem na kojemu je izvedena predmetna cesta o započinjanju postupka evidentiranja izvedenog stanja nerazvrstane ceste/ulice iz prethodnog stavka.

II.
Geodetski elaborat izvedenog stanja nerazvrstane ceste/ulice iz točke 1. ovog Javnog poziva u svojstvu odgovorne osobe, za Općinu Murter-Kornati, izraditi će ovlašteni inženjer geodezije Dijana Juraga, dipl. ing. geod., br. ovlaštenja Geo 1180, Ured ovlaštenog inženjera geodezije Dijana Juraga, Ulica Hrvatskih vladara 20C, Murter.

III.
Terenski radovi zakazuju se za dan 10. listopada 2022. godine (ponedjeljak), u 10,00 sati, kada će Općina Murter-Kornati vršiti obilježavanje granica zemljišta na kojemu je izgrađena predmetna nerazvrstana cesta/ulica putem i uz stručnu pomoć ovlaštenog inženjera geodezije, koji će se brinuti da lomne točke granica zemljišta budu ispravno stabilizirane i obilježene.

IV.
Nositelji prava na nekretninama na kojima je izvedena nerazvrstana cesta/ulica „Ulica Drage Kulušića“ u naselju Murter kao i na nekretninama koje neposredno graniče sa zemljištem na kojima je izvedena predmetna cesta/ulica moći će izvršiti uvid u geodetski elaborat izvedenog stanja nerazvrstane ceste i zatražiti dodatna pojašnjenja i obrazloženja dana 25. listopada 2022. godine (utorak), u zgradi Općine Murter-Kornati, Butina 2, Murter, u vremenu od 13,00 do 15,00 sati, dakle, radi uvida u geodetski elaborat te eventualnog davanja svoje izjave.
Ovaj poziv objavit će se na web stranicama Općine Murter-Kornati www.murter.hr, oglasnoj ploči Općine Murter-Kornati te u glasilu „Slobodna Dalmacija“.

Općinski načelnik
Toni Turčinov, mag.ing.agr.

Zanimljivosti

 • 1
 • 2
 • 3

Javni pozivi i natječaji

 • 1
 • 2

where the logo of the 1000 Miglia race circled the date window. The dial is circled with a fixed 60-minute bezel Chopard chose to use a classical aluminum insert here instead of a ceramic insert like many of its competitors. orologi replica replicaswatches Then comes the dial. Again, because after their first model Girard-Perregaux continued to create and produce quartz movements. wigs They developed them to such a degree that some of them had several complications including unusual ones like an indicator for the current sign of the zodiac. Also the finish on the later movements was exceptionally high.