Popis čestica za nepotpuno izvlaštenje (pravo služnosti) pomorskog ispusta sustava odvodnje

Ruj 03 2014

 Ovim pozivom obavještavaju se nositelji prava na nekretninama kojima prolazi trasa podmorskog ispusta Sustava odvodnje o stanju postupka.
Opis dionice: čestice zemlje 12089, 12090/1, 12093, 12094, 12091, 12107/1, 12106, 12108, 12109, 12111, 12110, 12128/1, 12128/2, 12129, 12160/5, 12154/1, 12154/2, 12150, 12153/2, 12153/1, 12153/3, 12152, 12146/1, 12146/2, 12147/1 i 11610/1 K.O. Murter-Betina. Geodetski elaborat nepotpunog izvlaštenja predmetnih čestica izradio je ovlašteni inženjer geodezije Božidar Čulav, dipl.ing.geod.; Geodezija d.o.o., Kralja Zvonimira 42, Šibenik.
Nositelji prava na zemljištu mogu izvršiti uvid u geodetski elaborat nepotpunog izvlaštenja kao i procjenu vrijednosti zemljišta i poboljšica, te zatražiti eventualna pojašnjenja u prostorijama Općine Murter-Kornati, Ulica Butina 2, Murter.

 

Tablicu Popisa čestica za nepotpuno izvlaštenje (pravo služnosti) pomorskog ispusta sustava odvodnje možete pronači ovdje...

  • karta g