Izvješće sa sastanka održanog na temu: Problematika legalizacije u N.P. "Kornati" objekata izgrađenih izvan građevinske zone tradicijskih naselja"

Lis 24 2014

Na inicijativu načelnika Općine Ivana Božikova u prostorijama Narodne knjižnice i čitaonice održan je sastanak na temu „Aktualne situacije u N.P. Kornati vezano za aktualni problem pri legalizaciji bespravno sagrađenih objekata", odnosno nemogućnosti legalizacije objekata izgrađenih izvan građevinske zone tradicijskih naselja.
Poziv za sastanak upućen je Ministarstvu zaštite okoliša i prirode, Ministarstvu graditeljstva i prostornog uređenja, Građevinskoj inspekciji Šibenik, ravnatelju N.P. „Kornati" gosp. Robertu Bobincu, svim članovima Upravnog vijeća N.P. Kornati, predsjednici Općinskog vijeća Općine Murter-Kornati gđi. Mateji Bašić, Udruzi „Kurnatari", te Mjesnom odboru Kornati.

 

Sastanku su nazočili uz predstavnike Općine i nevladine organizacija od gore pozvanih samo ravnatelj N.P. „Kornati“ gosp. Robert Bobinac.

Dok se Ministarstvo graditeljstva i prostornog uređenja zbog ranije dogovorenih obveza ispričalo zbog izostanka, te nas je u obavijestilo što se tiče navedene teme, odnosno izrade novog Prostornog plana Kornati da ga nema u okvirnom planu rada za narednu 2015. god.

Na sastanku se govorilo o manjkavosti postojećeg Prostornog plana iz 2003. god. koji već tada nije uvažio stvarno stanje na terenu uključujući i objekte izgrađene prije 1968. god. te da bi bilo nepošteno danas izdavati negativna rješenja za legalizaciju.

Također na sastanku je skrenuta pozornost na uporno ignoriranje lokalnih dionika(Udruga „Kurnatari“) odnosno na lošu i nikakvu komunikaciju s obzirom da nam mnoštvo dopisa upućenih prema relevantnim ministarstvima i institucijama vezano za ovu temu, ali i na temu verifikacije granica pomorskog dobra kao i na ostale druge, ne dobivaju odgovore.

Ovaj problem nije od jučer, Općina Murter-Kornati već duži niz godina kontinuirano usmeno i pismeno skreće pažnju na ovaj problem također bez ikakvih povratnih informacija. Što je također veliki problem u komunikaciji, a najviše iz razloga što Općina odnosno nevladine udruge odnosno Mjesni odbor Kornati nemaju svog predstavnika u Upravnom vijeću makar su to na početku novog aktualnog saziva Upravnog vijeća tražili, makar taj član bio bez prava glasa.

Zbog svega navedenog zaključeno je da od nadležnih institucija nema političke volje za rješavanje konkretnih gorućih problema koji se odnose na samo stanovništvo i žitelje odnosno vlasnike posjede unutar granica N.P. „ Kornati“ i po još jedan put se traži od ravnatelja i Upravnog vijeća N.P. „Kornati“ i da hitno i bez odgode pokrenu proceduru izmjene i dopune Prostornog plana nebili se spriječilo rušenje bespravno sagrađenih objekata u vrijeme opće legalizacije istih u Hrvatskoj, te uklanjanje ostalih nedostataka i nelogičnosti aktualnog Prostornog plana.