OBAVIJEST podnositeljima prijava na Poziv za iskazivanje interesa za prikupljanje ponuda za prijavu programa „Povećanje energetske učinkovitosti u obiteljskim kućama na području općine Murter-Kornati“

Ožu 16 2015

Dana 19. listopada 2014. god. općina Murter-Kornati objavila je Poziv za iskazivanje interesa za dodjelu bespovratnih sredstava Općine i Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost (Fond) radi zajedničkog sufinanciranja „Povećanje energetske učinkovitosti u obiteljskim kućama" na području općine Murter-Kornati u 2015. godini.
Predmet Poziva bio je prikupljanje prijava građana kao bih se utvrdila zainteresiranost za najavljeni Natječaj, a ujedno kako bih se Općina mogla što bolje pripremiti za prijavu na Javni poziv za prikupljanje ponuda Fonda.

Novost koju najavljuje Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost je da se građani za bespovratna sredstva prijavljuju izravno na Javni poziv za prikupljanje ponuda koje objavljuje Fond, odnosno provedba programa neće biti više vezana uz jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave.

 

Kako doznajemo iz Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost Javni poziv za sufinanciranje mjera „Povećanje energetske učinkovitosti u obiteljskim kućama" biti će objavljen polovicom ožujka 2015.god. Pozivi će biti objavljeni na internet stranici Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost http://www.fzoeu.hr/hrv/index.asp?s=natjecajifzoeu te u Narodnim novinama. Poziv je namijenjen za sufinanciranje provedbe mjera energetske učinkovitosti (toplinska izolacija vanjske ovojnice, zamjena vanjske stolarije, zamjena sustava grijanja). Tražena dokumentacija za Javni poziv za prikupljanje ponuda „Povećanja energetske učinkovitosti u obiteljskim kućama" je cjelovito popunjeni prijavni obrazac, preslike osobnih iskaznica prijavitelja i ukućana (obostrana preslika), preslika vlasničkog lista (predaje se izvornik, ne stariji od 30 dana) preslika uporabne, građevinske dozvole ili neke druge isprave koja dokazuje legalnost kuće (predaje se preslika izvornika), te za zaštićene objekte potrebno je priložiti mišljenje nadležnog Konzervatorskog odjela.