Održana 12. sjednica Općinskog vijeća Općine Murter-Kornati

Ožu 18 2015

U ponedjeljak 16. ožujka je održana 12. sjednica Općinskog vijeća Općine Murter-Kornati na kojoj je donesen Zaključak da Općinsko vijeće prihvaća prijedlog Ugovora između Općine Murter-Kornati i komunalnog društva „Vodovod i odvodnja“ d.o.o. Šibenik o pretvaranju potraživanja u udjele. 

Skupština Vodovod i odvodnja d.o.o. donijela je odluku o povećanju temeljnog kapitala Društva, kojom je utvrđeno da će se povećanje temeljnog kapitala izvršiti unosom prava Općine Murter-Kornati u temeljni ulog u Vodovod i odvodnju d.o.o.. Preuzimanjem temeljnog uloga, Općina Murter-Kornati kao udjeličar Vodovod i odvodnja d.o.o. seći će u ovom Društvu udjele u nominalnom iznosu koji je jednak iznosu preuzetog i uplaćenog temeljnog uloga. Načelnik Ivan Božikov upoznao je prisutne vijećnike  da je Ministarstvo graditeljstva i prostornog uređenja naložilo Upravnom odjelu za prostorno uređenje i gradnju Šibenik hitnu izradu prostornog plana za Np Kornati. Te im je također rekao da je sa svojim suradnicima sudjelovao na sastanku s predsjednicom Općinskog suda u Šibeniku gdje su raspravljali  o postupku osnivanja odnosno obnove zemljišne knjige za KO Kornati, obzirom da je dovršena geodetska izmjera. Općina Murter-Kornati bi u tom smislu trebala osigurati prostorno-tehničke uvjete za rad povjerenstva (osigurati prostoriju, informatičku opremu, telefonsku liniju, osobu koja će raznositi pozive za izlaganje te moguće nakade drugih troškova nastalih u radu povjerenstava na terenu).