Obavjest vlasnicima kuća za odmor

Ožu 23 2015

Ministarstvo financija-Porezna uprava obavještava sve pravne i fizičke osobe koje su obveznici poreza na kuće za odmor da su obvezni prijaviti podatke za utvrđivanje poreza za 2015. godinu.

Na temelju čl. 38. stavci 2. i 3. Zakona o financiranju jedinica lokalne i područne samouprave (regionalne) samouprave (N.N. br. 117/93, 33/00, 73/00,59/01, 107/01, 150/02, 147/03, 132/06,73/08, 25/12, i 147/14 obavješćujemo pravne i fizičke osobe da su obvezne do 31. ožujka 2015. godine prijaviti podatke o vlasništvu imovine, radi utvrđivanja poreza u godišnjem iznosu.

 

Kod osoba koje bi htjele ostvariti pravo oslobađanja od plaćanja poreza na kuće za odmor, vlasnici kuća za odmor dužni su podnijeti prijavu i priložiti dokaze da u razdoblju za koje se utvrđuje porez nisu koristili kuće za odmor (npr. zapisnik komisije za popis i procjenu štete, prijavni kupon policijske uprave za osobe smještene u tim kućama, dokaz da se kuća za odmor ne može koristiti zbog starosti i trošnosti.

Prijavu podnose obveznici poreza kod kojih su u odnosu na prethodnu godinu nastale promjene bitne za utvrđivanje poreza te pravne i fizičke osobe novi obveznici poreza na imovinu navedenu u nastavku.

Prijavu su dužni podnijeti i vlasnici novoizgrađenih kuća za odmor, vlasnici kuća za odmor kod kojih je od 01. travnja 2013. g. do 31. ožujka 2015. g. promijenjen broj četvornih metara korisne površine, svi novi vlasnici kuća za odmor te oni vlasnici koji su u tom razdoblju promijenili adresu.

Obveznici poreza koji podatke ne prijave do 31. ožujka 2015. prema članku 89. Zakona o financiranju jedinica lokalne samouprave i područne samouprave kaznit će se za prekršaj novčanom kaznom od 500,00 do 25.000,00 kn.

Obrasce prijava porezni obveznici mogu dobiti besplatno u nadležnim ispostavama Porezne uprave.