Općina Murter-Kornati sufinancira nabavu školskih knjiga

Kol 25 2015

Općina Murter-Kornati će za školsku godinu 2015./2016.sufinancirati nabavku školskih udžbenika za učenike Osnovne škole "Murterski škoji", a koji imaju prebivalište na području Općine Murter-Kornati.

Za iznos nabave školskih knjiga veći od 500,00 kn sufinancirat će se iznos od 500,00 kn. Za iznos manji od 500,00 kn sufinancirati će se iznos naveden na računu. Za isplatu troška nabave knjiga potrebno je  predočiti račun, kopiju osobne iskaznice i OIB roditelja.