Transformacija Gradine u Arheološko-rekreacijski park

Pro 05 2016

Ove jeseni poduzeti su brojni koraci glede turističke valorizacije vrijednog arheološkog nalazišta Colentum.

Tako je Colentum dobio prvi vidkovac kojeg su uredili iskusni meštri o' kamena Ive Šikić Bažokić, Pere Kulušić i Dino Lovreškov uz pomoć 15 EVS volontera iz Argonautinog projekta "Suhozidna Extravagnza 2" . Do kraja godine lokalni murterski kalafat Nikola Skračić izraditi će i postaviti drvenu ogradu i klupe, a do turističke sezone 2017. biti će instalirane nove info-edu table i signalizacija za pješake i bicikliste na prostoru čitavog poluotoka Gradina, uključujući i vidikovac.
Volonteri su u podnožju vidikovca očistili od raslinja okoliš, obnovili suhozide te uz nadzor Muzeja grada Šibenika izvršili iskapanja martimne rimske vile. Materijal, rad meštara i postavljanje ograde u iznosu od 20 000 kuna financira općina Murter-Kornati. Pod pokroviteljstvom Ministarstva kulture RH upravo su završeni i konzervatorski radovi na antičkoj maritimnoj vili u vrijednosti od 30 000 kuna.

Pod pokroviteljstvom općine Murter-Kornati i Tisno ovih dana na ostacima drevnih liburnskih bedema uređena je staza koja okružuje brdo Gradina, zatim obalna šetnica uz more koja povezuje murtersku i betinsku obalu te su izvršeni pripremni radovi uređenja tematske arheološke plaže Colentuma. Vjerojatno prva takva plaža u Hrvatskoj, postati će prava atrakcija. Zamislite kako iz šljunčane plaže izviru zidine rimske vile... Prije toga biti će potrebno provesti opsežna arheološka istraživanja.

Plan je da na novoj murterskoj plaži duljine dvjestotinjak metara do ljeta 2017. budu postavljene klupe, koševi za smeće, plutajuća zaštitna plažna ograda i info-edu tabla. Općina pred plažom planira urediti i parking, a srednjoročno i edukativnu podmorsku šetnicu.

Zemljanim radovima uređenja putova u vrijednosti od 100 000 kuna koje su izvršila poduzeća Kobra-Cop, Šeka d.o.o i Maštel d.o.o. ostvareni su glavni preduvjeti za transformaciju brda Gradina u arheološko-rekreacijski perivoj.

U tijeku je priprema projektne dokumentacije za prijavu projekta "Arheološko-rekreacijski park Colentum " na natječaj EU programa Interreg Europe. Partneri u projektu biti će općina Medulin te dvije talijanske općine, dok će suradnici biti Udruga Argonauta, Razvojna agencija Šibensko-kninske županije i Muzej grada Šibenika.

Inače u punom obujmu projekt predviđa daljnja arheološka istraživanja i sanaciju, konzervaciju i turističku prezentaciju arheoloških znamenitosti, instalaciju solarne rasvjete uz gore spomenute šetnice, uređenje novih vidikovaca, uređenje podmorske tematske šetnice, instaliranje sprava za vježbanje i inovativnih info-edu tabli, opremanje posjetiteljskog centra, izgradnju zip-linea i dr. Krajnji cilj projekta jest na prostoru poluotoka Gradina na otoku Murteru urediti arheološko-rekreacijski park koji će arheološko nalazište Colentum transformirati u prvoklasnu turističku atrakciju te biti platforma za razvoj kulturnog, edukativnog i sportsko-rekreacijskog turizma otoka Murtera.

U šali volimo reći da će time Gradina postati murtersko-betinski Marijan ali sa možda još atraktivnijim vidikovcima s kojih se pruža pogled na najgušći arhipelag Mediterana.

where the logo of the 1000 Miglia race circled the date window. The dial is circled with a fixed 60-minute bezel Chopard chose to use a classical aluminum insert here instead of a ceramic insert like many of its competitors. orologi replica replicaswatches Then comes the dial. Again, because after their first model Girard-Perregaux continued to create and produce quartz movements. wigs They developed them to such a degree that some of them had several complications including unusual ones like an indicator for the current sign of the zodiac. Also the finish on the later movements was exceptionally high.