JAVNA RASPRAVA o prijedlogu IZMJENA I DOPUNA PROSTORNOG PLANA UREĐENJA OPĆINE MURTER - KORNATI

Velj 21 2017

Temeljem članka 93. Zakona o prostornom uređenju i gradnji (Narodne novine br. 76/07., 38/09., 55/11., 90/11., 50/12, 55/12), a u svezi članka 188. Zakona o prostornom uređenju (Narodne novine 153/13) i Zaključka Općinskog načelnika Općine Murter - Kornati od 17. veljače 2017. godine (KLASA: 350-01/17-01/02, URBROJ: 2182/18-03/1-17-2), nositelj izrade Jedinstveni upravni odjel Općine Murter – Kornati, objavljuje:

JAVNU RASPRAVU

o prijedlogu

IZMJENA I DOPUNA PROSTORNOG PLANA UREĐENJA

OPĆINE MURTER - KORNATI

1.Objavljuje se  javna rasprava prijedloga Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Murter - Kornati (u daljnjem tekstu "Plan"), a u svezi prihvaćenih primjedbi u ranije održanoj javnoj raspravi te Odluke Općinskog vijeća o dopuni Odluke o izradi Izmjene i dopune Prostornog plana uređenja Općine Murter - Kornati.

2. Javna rasprava održat će se u razdoblju od 03.03.2017.g. do 17.03.2017.g.

3. Tijekom trajanja javne rasprave prijedlog Plana biti će izložen na javni uvid u prostorijama Općine Murter-Kornati, radnim danom u vremenu od 9,00-15,00 sati te će biti objavljen i na mrežnim stranicama Općine Murter – Kornati www.murter.hr

4. Javno izlaganje radi obrazloženja rješenja Plana održat će se dana 07. ožujka 2017. g. ( utorak ) s početkom u 14,00 sati u prostorijama Narodne knjižnice i čitaonice Murter.

5. Pisana mišljenja, primjedbe i prijedlozi na prijedlog Plana mogu se davati tijekom trajanja javne rasprave zaključno s 17. 03.2017.g.

6. Nadležna javnopravna tijela, tijela jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave, građani, udruge i vlasnici nekretnina mogu dati očitovanja, mišljenja, prijedloge i primjedbe na prijedlog Plana pisanim putem na adresu Općine Murter-Kornati, Butina 2, Murter  ili ih upisati u knjigu primjedbi u vrijeme trajanja javnog uvida.

7. Prijedlozi i primjedbe koji nisu dostavljeni u roku ili nisu čitljivo napisani te koji ne sadrže ime i adresu podnositelja  neće se uzeti u obzir u pripremi izvješća o javnoj raspravi.

                                                PROČELNICA

                                                                              Melanija Turčinov Rameša, dipl. iur.

where the logo of the 1000 Miglia race circled the date window. The dial is circled with a fixed 60-minute bezel Chopard chose to use a classical aluminum insert here instead of a ceramic insert like many of its competitors. orologi replica replicaswatches Then comes the dial. Again, because after their first model Girard-Perregaux continued to create and produce quartz movements. wigs They developed them to such a degree that some of them had several complications including unusual ones like an indicator for the current sign of the zodiac. Also the finish on the later movements was exceptionally high.