Započet postupak Strateške procjene utjecaja na okoliš za Strateški plan razvoja općine Murter-Kornati

Ožu 10 2017

Sukladno Mišljenju Odjela za zaštitu okoliša i komunalne poslove Šibensko-Kninske županije Općina Murter-Kornati obvezna je provesti postupak Strateške procjene utjecaja na okoliš za Strateški plan razvoja općine Murter-Kornati za razdoblje od 2016.-2021.

Postupak je započet odlukom Općinskog načelnika 2. ožujka 2017. godine. Putem bagatelne nabave za izrađivača Studije strateške procjene utjecaja na okoliš, početkom ožujka 2017. godine odabrano je poduzeće Eko Invest d.o.o. Tek po završetku složenog postupka Strateške procjene Općinsko vijeće moći će usvojiti Odluku o donošenju Strateškog plana razvoja.

Postupak Strateške procjene traje oko pola godine, pa je za očekivati da će Općina usvojiti ovaj važan dokument do kraja  listopada 2017. godine. Napominjemo da bez usvojenog Strateškog plana razvoja Općina ne može prijaviti projekte poput uređenja i rekonstrukcije nerazvrstanih cesta na određene Natječaje EU fondova (npr. mjera 7.2.2).

Postupak Strateške procjene možete pratiti na slijedećoj poveznici: Strateški plan razvoja.