Nova ulaganja u arheologiju

Ožu 21 2017

Ministarstvo Kulture RH u sklopu Poziva za predlaganje programa javnih potreba u kulturi Republike Hrvatske za 2017. godinu dodijelilo je ukupno 100.000 kuna za programe arheološke baštine na prostoru općine Murter-Kornati.

Za arheološko nalazište na Tarcu dodijeljeno je 70 000 kuna,  te 30.000 za ranocarsku maritimnu vilu na Colentumu. Svaka pomoć će dobro doći jer općina Murter-Kornati ozbiljno ulaže u očuvanje i valorizaciju arheološke baštine s ciljem prijave projekata na EU fondove.

Početkom ove godine općina je u arheloška istraživanja te izradu projektno-tehničke dokumentacije uložila približno 100 000 kuna.  

Pod vodstvom arheologa Bojana Lazinice početkom godine provedena su tako opsežna arheološka istraživanja djelova rimske vile koji se nalaze u zoni zapljuskivanja valova. Arheološka Zadruga Arheo Ko-op na čelu sa arheologom Vinkom Madiracom izradila je detaljnu arheološku nacrtnu dokumentaciju čitavog arheološkog lokaliteta pri ćemu je samo na prostoru antičke maritimne vile dokumentirano ukupno 54 zidova. Ured ovlaštenog inžinjera Geodezije Krste Turčinova izradio je posebnu geodetsku podlogu podmorja Colentuma, ranocarske maritmne vile te liburnskih bedema. Također arheolog Toni Brajković izradio je konzervatorski elaborat ranocarske rimske vile koji čeka odobrenje Konzervatorskog odjela u Šibeniku. Dobra vijest jest i to da je i rješeno imovinsko pravno pitanje katastarske čestice ključne za prijavu projekta uređenja arheološke plaže te uređenja šetnice na liburnskim bedemima na EU fondove.

Sve su ovo pripremne aktivnosti potrebne za projektiranje arheološko-rekreacijskog parka Colentum koje je u visokom startu te se uskoro očekuje potpisivanje ugovora sa uredom arhitekta Vinka Peračića koji je sa općinom usuglasio detalje arhitektonskog programa. Sve aktivnosti provode se u suradnji s Muzejem grada Šibenika na čelu s ravnateljem Željkom Krnčevićem.

Navedena ulaganja potvrđuju odlučnost općinske uprave da očuva i turistički valorizira baštinu murterskoga kraja kako bi povećala konkuretnost Murtera kao turističke destinacije. 

 • rim g 2
 • rim g 6
 • rim g 1
 • rim g 10
 • rim g 11
 • rim g 12
 • rim g 13
 • rim g 4
 • rim g 5
 • rim g 7
 • rim g 8
 • rim g 9
 • sandra