Usvojene Izmjene i dopune PPU-a Općine Murter-Kornati

Tra 21 2017
Na svojoj posljednjoj sjednici u ovom sazivu, murterski su vijećnici u srijedu 19.04.2017. sa sedam glasova za i dva suzdržana, (dvojica nezavisnih vijećnika su opravdala izostanak) donijeli odluku o donošenju Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Murter-Kornati.
Na ovoj sjednici  prisustvovala je i Terezija Mirković Berković, odgovorna voditeljica izrade plana iz Urbanističkog instituta Hrvatske koja je konstatirala da je murterski PPU zadnji put mijenjan 2008. godine  te je trebalo provesti mnoge sadržajne i formalne promjene. 
 
S ciljem usvajanja dopuna i izmjena prostornog plana, sredinom 2016. godine formiran je Općinski odbor za prostorno uređenje koji se sastojao od stručnih ljudi iz različitih političkih opcija: HDS, HSS, HDZ, SDP i MOST-a. Članovi odbora na čelu s predsjednikom odbora Goranom Potušekom (dipl. ing. arch.) bili su Krste Turčinov (dipl. ing. geod.), Mate Skračić (dipl. ing. aedif.), Ivana Juran Magdić (dipl. ing. mech.), Petar Ježina (dipl. ing. geod.), Toni Turčinov (mag. ing. agr.), Vlado Turčinov (dipl. ing. geod.) i Mateja Bašić (spec. publ. adm.) Ovaj odbor uložio je 200 volonterskih radnih sati kako bi nadzirao i usmjeravao ovaj složen proces. Premda je Odbor u skladu sa zakonskim odredbama pokušao udovoljiti svakom zahtjevu i primjedbi Murterina,  završnu riječ ipak su imali Županija i Ministarstvo koji su od ukupno 40 primjedbi Odbora usvojili njih 20 kako bi se općinski PPU zakonski podudarao s planom višeg reda odnosno sa Županijskim PPU-om. I zaposlenici općine radili su prekovremeno posljednjih tjedana kako bi Izmjene PPU-a bile usvojene prije raspušanja općinskog vijeća. Naime Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju Općini Murter-Kornati 13. svibnja 2016. dodijelila je potporu u iznosu od 150.000,00 kn za Podmjeru 7.1. »Sastavljanje i ažuriranje planova za razvoj općina i sela u ruralnim područjima i njihovih temeljnih usluga te planova zaštite i upravljanja koji se odnose na lokalitete Natura 2000 i druga područja visoke prirodne vrijednosti«- provedba Operacije 7.1.1. »Sastavljanje i ažuriranje planova za razvoj jedinica lokalne samouprave« . Ovaj projekt ukupne vrijednosti od 150 000 kuna sufinanciran je sredstvima Europskog poljoprivrednog fonda za ruralni razvoj udjelom od 85% dok preostalih 15% sufinancira Republika Hrvatska. Kako je rok za podnošenje Zahtjeva za isplatu odobrenih sredstava točno godinu dana Općinsko vijeće je trebalo usvojiti Izmjene prije 13. svibnja 2017. godine što ne bi bilo moguće nakon 20. travnja 2017. kada je RH raspustila sva općinska i gradska vijeća radi održavanja svibanjskih lokalnih izbora.
 
Nužnost donošenja ovih izmjena i dopuna, kako je obrazložio Goran Potušek u ime Odbora za prostorno uređenje Općine MK, se pokazala prije još prije 3. godine kada su se iste nakon provedene javne rasprave te odobrenja nadležnih tijela Županije i RH propustile donijeti u tadašnjem sazivu Općinskog vijeća. Donešene izmjene i dopune PPUOMUK  nastavak su tog procesa započetog prije 3 godine, te su se uskladile sa zakonima vezanima uz gradnju koji su se u međuvremenu promijenili, napose prilagodba posljedicama tzv. 'legalizacije' koja je ostavila mnoga neriješena pitanja u prostoru, nadalje, nužnost percipiranja specifičnosti pojedinih građevinskih područja (Luke i Butina) gdje plan na snazi nije dao odgovor i omogućio legalne rekonstrukcije i adaptacije specifično guste strukture naselja te time onemogućio podizanje kvalitete života, što je rezultiralo postepenom migracijom u druge dijelove Murtera, gdje sa rastućim cijenama zemljišta, lokalno stanovništvo gubi korak sa strancima. Drugi bitan aspekt izmjena i dopuna plana je javni, odnosno, komunalni, pri čemu je posebna pažnja posvećena uvali Hramina u kojoj se odvija većina gospodarskih i turističkih aktivnosti, dosad bez ikakve regulacije i mogućnosti uvođenja komunalnog reda, što je nužnost za ikakav gospodarski napredak, naglasio je Potušek.
 
Kako Izmjena i dopuna ima mnogo u daljnjem tekstu spomenuti ćemo samo neke od njih.
 
Ove Izmjene i dopune predvidjele su zone javnih i društvenih namjena i to kod crkve sv. Mihovil i kod škole. Uz crkvu sv. Mihovil planirano je formiranje takve zone na površini oko dva hektara na kojoj se mogu smjestiti pastoralni centar sa crkvenom zbirkom, sadržaji kulture poput galerija, višenamjenskih dvorana, dom za starije sa stacionarom i dnevnom njegom, dječji vrtić i dječje igralište, javna parkirališta.
 
U uvali Hramina omogućava se gradnja i uređenje radionica za izradu i remont brodova, komunalnih istezališta za brodove s kopnenim površinama, servisa za popravak i održavanje brodica te na zapadnom njenu dijelu u predjelu Jersani gradnja i rekonstrukcija postojećeg brodogradilišta. 
 
Zona Hripe predviđa sanaciju odlagališta otpada i njegovu prenamjenu za poslovne sadržaje neophodne naselju radi gradnje komunalnih, obrtničkih i servisnih sadržaja tipa uljare, otkupa ribe i raznih obrta kojima nije mjesto u samom naselju te za reciklažno dvorište. 
 
Izmjenama i dopunama je nadalje predviđeno uređenje arheološkog parka na Gradini. 
 
Postojeće groblje je napokon ucrtano u prostorni plan Murtera i unutar označene zone moguće ga je širiti te izgraditi prateće sadržaje poput Paviljona za ispraćaj pokojnika i parkirališne površine, kao i odgovarajuću pristupnu javno-prometnu površinu.  
 
Usvojenim Izmjenama i dopunama najstariji dio Murtera, Selo postalo je zaštićena kulturna zona i jedina je takva u Murteru te su svi zahvati na građevinama mogući temeljem dokumentacije o zaštiti i očuvanju kulturnih dobara, a stari vojni kompleks na brdu Raduč postao je višenamjenska javna zona.