Započela sanacija odlagališta Hripe

Tra 28 2017

Područje bivšeg kamenoloma i odlagališta komunalnog otpada Hripe jedno je od gorućih problema naše Općine koje iziskuje kako sustavno rješavanje tako i urgentne mjere.

Iako je odlagalište formalno zatvoreno, na njegovom prostoru se godinama odlaže građevinski otpad što je rezultiralo nekontroliranim neredom koji je naprosto nedopustiv, tim više ako se uzme u obzir nadolazeća turistička sezona te učinjeni veliki napori općinske vlasti oko uređenja mreže od 10ak kilometara biciklističkih staza koje kao takve otvaraju mogućnost da turisti zalutaju i do ovog, blago rečeno neatraktivnog prostora.

Općina Murter-Kornati zbog toga bila je primorana tijekom travnja 2017. započeti interventnu sanaciju koja se sastoji od razdvajanja komunalnog od građevinskog otpada te poravnanja terena za što je općina izdvojila približno pola milijuna kuna proračunskih sredstava.

Sustavni pristup rješavanju ove problematike sastoji se od procesa rješavanja imovinsko-pravnih pitanja te izrade projektno-tehničke dokumentacije kako bi se projekti vezani uz ovo odlagalište mogli prijaviti na natječaje EU fondova. Za otkup zemljišta na prostoru bivšeg deponija Općina tako svake godine izdvaja znatna proračunska sredstva zbog čega je za očekivati da će imovinsko-pravno pitanje biti riješeno u narednoj godini.

Preduvjet za rješavanje ovog problema bilo je i nedavno usvajanje izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Murter-Kornati. Naime ovim izmjenama i dopunama definirano je da se područje bivšeg kamenoloma i odlagališta komunalnog otpada Hripe treba sanirati i prenamijeniti u reciklažno dvorište komunalnog poduzeća te manju poslovnu zonu za gradnju obrtničkih i servisnih sadržaja (uljara, otkup ribe, obrti i slični sadržaji koji ne mogu biti unutar samog naselja). Sukladno friško izmijenjenom PPU-u, područje bivšeg kamenoloma sa otpadom se treba sanirati i ozelenjavati (cca 1,2 ha) dok će ostalo područje biti namjenjeno za gradnju poslovnih sadržaja.

PPU nadalje nalaže da se do poslovne zone treba izvesti kolna cesta s obostranim pješačkim pločnikom i s barem jednostranim drvoredom te da se treba osigurati odgovarajući parkirališni/garažni prostor.

Obvezna je i izrada urbanističkog plana uređenja u koji treba ugraditi rješenja iz Plana sanacije odlagališta i mjere zaštite okoliša iz Studije utjecaja na okoliš (proveden postupak procjene utjecaja na okoliš).

where the logo of the 1000 Miglia race circled the date window. The dial is circled with a fixed 60-minute bezel Chopard chose to use a classical aluminum insert here instead of a ceramic insert like many of its competitors. orologi replica replicaswatches Then comes the dial. Again, because after their first model Girard-Perregaux continued to create and produce quartz movements. wigs They developed them to such a degree that some of them had several complications including unusual ones like an indicator for the current sign of the zodiac. Also the finish on the later movements was exceptionally high.