Javna rasprava Studije o utjecaju na okoliš „Uzgajališta tuna kod otoka Balabra"

Pro 01 2017

Ovdje možete doznati više informacija o Javnoj raspravi Studije o utjecaju na okoliš „Uzgajališta tuna kapaciteta 1.500 t/god kod otoka Balabra u Šibensko-kninskoj županiji“.

Na temelju Odluke Ministarstva zaštite okoliša i energetike Klasa: UP/I-351-03/17-02/47; Urbroj: 517-06-2-1-1-17-15 i odredbe članka 17. stavka 2. Uredbe o informiranju i sudjelovanju javnosti i zainteresirane javnosti u pitanjima zaštite okoliša („Narodne novine“, broj 64/08) u postupku procjene utjecaja na okoliš uzgajališta tuna kapaciteta 1.500 t/god kod otoka Balabra u Šibensko-kninskoj županiji, Upravni odjel za zaštitu okoliša i komunalne poslove Šibensko-kninske županije objavljuje Javnu raspravu Studije o utjecaju na okoliš „Uzgajališta tuna kapaciteta 1.500 t/god kod otoka Balabra u Šibensko-kninskoj županiji“

  1. Javna rasprava predmetne Studije trajati će 30 dana, i to u vremenu od 11. prosinca 2017. godine do 09. siječnja 2018. godine.
  2. Javni uvid u predmetnu Studiju može se izvršiti u prostorijama Općine Murter-Kornati, Butina br. 2, 22 243 Murter, svakog radnog dana u uredovno radno vrijeme.
  3. Javno izlaganje održat će se 19. prosinca 2017. godine u 11:00 sati u Narodnoj knjižnici i čitaonici, Butina br. 2, Murter.Izlaganju će biti nazočni predstavnici nositelja zahvata iz tvrtke Pelagos Net Farma d.o.o., Vrgada i predstavnici izrađivača Studije Oikon d. o. o., Zagreb, te će neposredno davati odgovore i raspravljati o pitanjima koja će tom prilikom postavljati nazočna javnost i zainteresirana javnost.
  4. Studija i sažetak Studije bit će danom početka javne rasprave dostupan javnosti na službenim web stranicama Ministarstva zaštite okoliša i energetike www.mzoip.hr, Šibensko-kninske županije www.sibensko-kninska-zupanija.hr i Općine Murter-Kornati www.murter.hr.
  5. Mišljenja prijedlozi i primjedbe o Studiji mogu se dati do zaključenja javne rasprave na mjestu javne rasprave ili se mogu pismeno dostaviti Upravnom odjelu za zaštitu okoliša i komunalne poslove Šibensko-kninske županije, Trg Pavla Šubića I. br. 2, Šibenik. Primjedbe i prijedlozi koji ne budu dostavljeni u roku i nisu čitko napisani, neće se uzeti u obzir u pripremi Izvješća o javnoj raspravi.
  6. Sve primjedbe s javne rasprave dostaviti će se povjerenstvu za procjenu utjecaja zahvata na okoliš Studije o utjecaju na okoliš „Uzgajališta tuna kapaciteta 1.500 t/god kod otoka Balabra u Šibensko-kninskoj županiji“.
  7. Ovaj oglas objavit će se u dnevnom listu „Slobodna Dalmacija“, oglasnim pločama Šibensko-kninske županije i Općine Murter-Kornati, te na njihovim internetskim stranicama.

Oglas o Javnoj raspravi

Studija utjecaja na okoliš

Studija utjecaja na okoliš - netehnički sažetak

                                                                                 

where the logo of the 1000 Miglia race circled the date window. The dial is circled with a fixed 60-minute bezel Chopard chose to use a classical aluminum insert here instead of a ceramic insert like many of its competitors. orologi replica replicaswatches Then comes the dial. Again, because after their first model Girard-Perregaux continued to create and produce quartz movements. wigs They developed them to such a degree that some of them had several complications including unusual ones like an indicator for the current sign of the zodiac. Also the finish on the later movements was exceptionally high.