Fond za zaštitu okoliša financirati će dokumentaciju za reciklažno dvorište

Stu 30 2017

Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost odobrio je općini Murter-Kornati 40.000,00 kuna za izradu projektne dokumentacije za izgradnju reciklažnog dvorišta na Hripama.

Odobrena sredstva čine 61,54% procjenjenih i opravdanih troškova izrade predmetne dokumentacije koji iznose 65.000,00 kuna. Ukupna procjenjena vrijednost izgradnje reciklažnog dvorišta procjenjuje se na 2.500.000,00 kuna a financirati će se u 95% iz EU fondova. Općina Murter-Kornati planira izgradnju reciklaznog dvorišta pokraj bivšeg odlagalište Hripe na općinskoj parceli i to najkasnije do početka 2020. godine.