Općinsko vijeće usvojilo Strateški plan razvoja

Lip 07 2018

Općinsko vijeće je 30. svibnja 2018. konačno usvojilo Odluku o donošenju Strateškog plana razvoja općine Murter-Kornati za razdoblje od 2016. do 2021. godine.

Napominjemo da je sukladno Mišljenju Odjela za zaštitu okoliša te komunalne poslove Šibensko-Kninske županije Općina Murter-Kornati bila obvezna provesti postupak Strateške procjene utjecaja na okoliš za Strateški plan razvoja općine Murter-Kornati za razdoblje od 2016.-2021. Sredinom svibnja 2018. priveden je kraju ovaj složeni postupak čime su ostvareni uvjeti za usvajanje ovog strateškog dokumenta od strane Općinsko vijeća.

Strateški plan razvoja

Strateški plan razvoja sadrži multisektorski strateški okvir kojim se planira razvoj Općine Murter-Kornati kao cjeline u razdoblju do 2016. do 2021. godine.

U Strategiji su definirana tri strateška cilja:

1. povećanje konkurentnosti,

2. razvoj infrastrukture i očuvanje i zaštita okoliša i

3. poboljšanje kvalitete života.

Ciljevi će se provoditi kroz 27 mjera unutar 7 prioriteta:

1. Unaprijeđenije poljoprivredne proizvodnje,

2. Jačanje malog i srednjeg poduzetništva,

3. Afirmacija i daljnji razvoj turističkih potencijala,

4. Unaprjeđenje komunalne i prometne infrastrukture,

5. Unaprjeđenje zaštite okoliša i energetska učinkovitost,

6. Podizanje društvenog standard i zdravstvene sigurnosti i

7. Jačanje sustava organizacija civilnog društva.

Praćenje uspjeha provođenja Strategije osigurati na razini svake pojedine mjere putem indikatora i pokazatelja uspješnosti. Razvojna strategija objedinjuje bazu od 55 projekata koji će se provoditi na prostoru Općine, a koji se nalaze u različitim fazama izrade, od projektne ideje do ishođenja potrebnih dozvola.

Strateška studija utjecaja na okoliš

Strateškom procjenom izvršena je analiza postojećeg stanja okoliša i svih prisutnih sektorskih pritisaka, temeljem koje su utvrđeni ključni problemi okoliša od važnosti za provođenje Razvojne strategije. Najznačajniji utjecaji na okoliš procijenjeni su od prioriteta Afirmacije i daljnjeg razvoja turističkih potencijala te unaprjeđenja poljoprivredne proizvodnje, posebice zbog povećanih potreba za vodoopskrbom, te zbog pritisaka na more i zaštićena područja prirode.

U sklopu strateške studije razmatrali su se i utjecaji različitih pristupa ostvarivanja ciljeva Razvojne strategije pri čemu je procijenjeno je optimalan pristup koji kombinirana/koordinira razvoj turizma i poljoprivrede.

Temeljem procijenjenih značajnih negativnih i kumulativnih utjecaja osmišljene su mjere zaštite okoliša kako bi se ti negativni utjecaji izbjegli ili smanjili na najmanju moguću mjeru. Osim mjera vezanih za identificirane negativne utjecaje, predložene su i smjernice zaštite okoliša i smjernice za doradu Razvojne strategije kao odgovor na uočene prilike za poboljšanje stanja okoliša i povećanja održivosti samog dokumenta.

Usvajanjem i stupanjem na snagu ovog važnog dokumenta, izmeđuostalog Općina ostvaruje preduvjet za prijavu projekata poput uređenja i rekonstrukcije nerazvrstanih cesta na određene Natječaje EU fondova (npr. mjera 7.2.2).

Strateški plan razvoja, Stratešku studiju utjecaja na okoliš te povezane dokumente možete u cijelosti pročitati na linku koji slijedi: Strateški plan razvoja.

where the logo of the 1000 Miglia race circled the date window. The dial is circled with a fixed 60-minute bezel Chopard chose to use a classical aluminum insert here instead of a ceramic insert like many of its competitors. orologi replica replicaswatches Then comes the dial. Again, because after their first model Girard-Perregaux continued to create and produce quartz movements. wigs They developed them to such a degree that some of them had several complications including unusual ones like an indicator for the current sign of the zodiac. Also the finish on the later movements was exceptionally high.