Ishodovana građevinska dozvola za novi dječji vrtić i jaslice!

Svi 28 2018

Upravni odjel za prostorno uređenje i gradnju Šibensko-kninske županije početkom svibnja 2018. godine  izdao je općini Murter-Kornati Građevinsku dozvolu za izgradnju novog dječjeg vrtića i jaslica kojeg je projektirao arhitekt Matija Galošić iz arhitektonskog ureda Crta d.o.o. iz Zadra. 

 

Trenutno na području općine Murter-Kornati djeluje ustanova vrtića iz općine Tisno i to u Murteru u objektu koji je u najmu. Objekt ne zadovoljava minimalne tehničke uvjete kao ni pedagoške standarde zbog čega je općina Murter-Kornati donijela odluku o gradnji novog objekta dječjeg vrtića i jaslica.  Ishodovanjem ove građevinske dozvole Općina Murter-Kornati osigurala svu potrebnu dokumentaciju i samo građevinsko zemljište ukupne površine 2.739 m².  te će spremna dočekati otvaranje natječaja mjere 7.4.1. koje se očekuje tijekom mjeseca rujna. 

Građevna čestica na kojoj je planirana gradnja zgrade dječjeg vrtića i jaslica je novoformirana građevna čestica k.č. 1948 k.o. Murter-Betina, Murter. Zgrada dječjeg vrtića i jaslica planirana je kao matični (centralni) objekt sa gospodarskim i ravnateljskim prostorima koji su dimenzionirani za potrebe samog objekta, kao i za potrebe jednog broja područnih objekata koji zajedno sa matičnim čine organizacijsku cjelinu. 

Prema projektu sama zgrada vrtića i jaslica veličine je 1.052,94 m² bruto površine i zadovoljava sve propisane standarde za predškolske ustanove. Shodno programu i potrebama predviđa se organizacija 5 odgojno-obazovnih skupnih jedinica za ukupno 75-ero djece, i to za djecu s poteškoćama u razvoju, za djecu jasličkog uzrasta te mješovite jedinice vrtičkog uzrasta.

Po realizaciji objekta JLS Murter-Kornati planira upravljanje objektom novog vrtića povjeriti svojoj javnoj ustanovi – dječjem vrtiću koju je osnovala. Vrijednost projekta izgradnje i opremanja zgrade vrtića uključujući izgradnju pristupnog puta te uređenje okoliša iznosi približno 12 milijuna kuna.  Početak gradnje planira se u iza ljeta 2019. godine, a dovršetak gradnje tijekom 2020. godine. 

where the logo of the 1000 Miglia race circled the date window. The dial is circled with a fixed 60-minute bezel Chopard chose to use a classical aluminum insert here instead of a ceramic insert like many of its competitors. orologi replica replicaswatches Then comes the dial. Again, because after their first model Girard-Perregaux continued to create and produce quartz movements. wigs They developed them to such a degree that some of them had several complications including unusual ones like an indicator for the current sign of the zodiac. Also the finish on the later movements was exceptionally high.