Ishodovana građevinska dozvola za novi dječji vrtić i jaslice!

Svi 28 2018

Upravni odjel za prostorno uređenje i gradnju Šibensko-kninske županije početkom svibnja 2018. godine  izdao je općini Murter-Kornati Građevinsku dozvolu za izgradnju novog dječjeg vrtića i jaslica kojeg je projektirao arhitekt Matija Galošić iz arhitektonskog ureda Crta d.o.o. iz Zadra. 

 

Trenutno na području općine Murter-Kornati djeluje ustanova vrtića iz općine Tisno i to u Murteru u objektu koji je u najmu. Objekt ne zadovoljava minimalne tehničke uvjete kao ni pedagoške standarde zbog čega je općina Murter-Kornati donijela odluku o gradnji novog objekta dječjeg vrtića i jaslica.  Ishodovanjem ove građevinske dozvole Općina Murter-Kornati osigurala svu potrebnu dokumentaciju i samo građevinsko zemljište ukupne površine 2.739 m².  te će spremna dočekati otvaranje natječaja mjere 7.4.1. koje se očekuje tijekom mjeseca rujna. 

Građevna čestica na kojoj je planirana gradnja zgrade dječjeg vrtića i jaslica je novoformirana građevna čestica k.č. 1948 k.o. Murter-Betina, Murter. Zgrada dječjeg vrtića i jaslica planirana je kao matični (centralni) objekt sa gospodarskim i ravnateljskim prostorima koji su dimenzionirani za potrebe samog objekta, kao i za potrebe jednog broja područnih objekata koji zajedno sa matičnim čine organizacijsku cjelinu. 

Prema projektu sama zgrada vrtića i jaslica veličine je 1.052,94 m² bruto površine i zadovoljava sve propisane standarde za predškolske ustanove. Shodno programu i potrebama predviđa se organizacija 5 odgojno-obazovnih skupnih jedinica za ukupno 75-ero djece, i to za djecu s poteškoćama u razvoju, za djecu jasličkog uzrasta te mješovite jedinice vrtičkog uzrasta.

Po realizaciji objekta JLS Murter-Kornati planira upravljanje objektom novog vrtića povjeriti svojoj javnoj ustanovi – dječjem vrtiću koju je osnovala. Vrijednost projekta izgradnje i opremanja zgrade vrtića uključujući izgradnju pristupnog puta te uređenje okoliša iznosi približno 12 milijuna kuna.  Početak gradnje planira se u iza ljeta 2019. godine, a dovršetak gradnje tijekom 2020. godine.