Obavijest roditeljima djece s područja općine Murter-Kornati u dječjem vrtiću „Spužvica“

Ruj 17 2018

Općina Murter-Kornati sufinancirati će troškove boravka djece u Dječjem vrtiću „Spužvica“ za sljedeće programe:

-        redoviti 10 satni program za djecu jaslične dobi (jaslice) po djetetu,

-        redoviti 5,5 satni program za djecu od 3-7 godina (poludnevni boravak) po djetetu,

-        redoviti 10 satni program za djecu od 3-7 godina (cjelodnevni boravak) po djetetu,

i to na način da će snositi razliku do pune ekonomske cijene za roditelje odnosno skrbnike djece s prebivalištem na području Općine Murter-Kornati.

Pravo na sufinanciranje troškova boravka djece ostvaruju korisnici usluga dječjeg vrtića uz sljedeće uvjete, koji moraju biti ispunjeni kumulativno:

- dijete mora imati prebivalište na području Općine Murter-Kornati,

- barem jedan od roditelja odnosno skrbnika mora imati prebivalište na području Općine Murter-Kornati najmanje šest mjeseci prije podnošenja zahtjeva za ostvarenje prava na sufinanciranje troškova boravka djece u Dječjem vrtiću „Spužvica“.

Korisnici usluga obavezni su Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Murter-Kornati, u svrhu ostvarivanja prava, trebaju podnijeti pisani zahtjev, uz prilaganje sljedećih isprava:

-        Osobne iskaznice roditelja odnosno skrbnika,

-        Uvjerenje o prebivalištu (ne starije od šest mjeseci) za dijete koje se upisuje u vrtić,

-        Ugovor roditelja s predškolskom ustanovom ili potvrda predškolske ustanove o upisu djeteta u predškolsku ustanovu.

Korisnik usluga je dužan odmah, a najkasnije u roku od nastanka promjene, prijaviti

Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Murter-Kornati svaku promjenu činjenice koja bi utjecala na ostvarivanje prava na sufinanciranje troškova boravka djece u Dječjem vrtiću „Spužvica“.Navedene isprave dostavljaju se u preslici.