Poziv na prvu radionicu s dionicima za potrebe izrade Akcijskog plana upravljanja posjetiteljima NP Kornati

Ruj 26 2018

Iz Javne ustanove Nacionalni park Kornati obavještavaju da su u suradnji s tvrtkom DVOKUT - ECRO d. o. o., a u sklopu projekta "Rediviva Kurnata", započeli izradu Akcijskog plana upravljanja posjetiteljima

kao dijela Plana upravljanja Nacionalnim parkom Kornati. Jedna od predviđenih aktivnosti u postupku izrade Plana je organizacija radionica s dionicima šireg područja Nacionalnog parka. S toga pozivaju na prvu radionicu  s dionicima za potrebe izrade Akcijskog plana upravljanja posjetiteljima koja će se održati u sriiedu,3. listopada 2018. u 10.00 sati, u prostorijama Zupnog ureda u Murteru.

Cijeli poziv možete pročitati ovdje.