Izrađena je pred-investicijska studija izgradnje doma za stare i nemoćne

Ožu 07 2019

Početkom ožujka 2019. poduzeće Adriance Pearl izradilo je i isporučilo Općini Murter-Kornati pred-investicijsku studiju izgradnje doma za stare i nemoćne koju je izradilo .

Usporedbom ponude i potražnje te analiziranih podataka koji su vezani na smještajne kapacitete, broj zaposlenih, iznos ulaganja, prihoda i rashoda, lokacije kao i prosječnih cijena smještaja predložena su četiri načina realizacije doma za starije i nemoćne u Općini Murter.

S obzirom na sve analizirane informacije preporuka prema Općini Murter-Kornati jest izgradnja doma za starije kapaciteta preko 100 kreveta. Od toga 30 kreveta bi zadovoljilo potrebe lokalnog stanovništva. Ustanova tog kapaciteta zapošljavala bi preko 40 zaposlenika. Studija je pokazala da je procjenjena vrijednost takve investicije preko 20 milijuna kuna te da bi je najbolje bilo realizirati putem modela javno-privatnog partnerstva.

Slijede konzultacije sa sumještanima, Županijom šibensko-kninskom koja je vlasnik parcele na kojoj se planira gradnja, te sa zainteresiranim investitorima. Nakon toga će biti donesena konačna odluka o modelu investicije te biti poduzeti daljnji koraci među kojima je i izrada arhitektonskog projekta te prezentacija istog javnosti.

Detaljan uvid u Studiju dostupan u prostorima Općine Murter-Kornati do 15. ožujka 2019. godine.