Ishodovana građevinska dozvola za reciklažno dvorište

Sij 02 2020

Krajem prosinca ishodovana je građevinska dozvola za projekt izgradnje reciklažnog dvorišta Hripe.

Jedinice lokalnih samouprava u svom radu izvršavaju obvezu odvojenog prikupljanja problematičnog otpada, otpadnog papira, metala, stakla, plastike i tekstila te krupnog (glomaznog) komunalnog otpada tako da, među ostalim, osiguravaju funkcioniranje jednog ili više reciklažnih dvorišta, odnosno mobilne jedinice na svom području jedinica lokalne samouprave. Upravo takvo reciklažno dvorište u skorijoj budućnosti nastat će na području Općine Murter Kornati.

Ključnu ulogu u uspostavi cjelovitog i održivog sustava gospodarenja otpadom ima odvojeno prikupljanje otpada na mjestu nastanka kao i općenito odvojeno prikupljanje otpada kao predradnja za oporabu i ponovno korištenje otpada. Jedan od sastavnih dijelova toga sustava predstavljaju upravo reciklažna dvorišta gdje građani mogu bez naknade odvojeno odložiti otpad, odakle se onda prikupljeni i privremeno skladišteni otpad organizirano predaje na daljnje postupanje.

U narednim tjednima očekuje se otvaranje natječaja u sklopu Europskih strukturnih i investicijskih fondova, kroz program OP Konkurentnost i kohezija 2014.-2020.- Zaštita okoliša i održivost resursa za građenje reciklažnih dvorišta s bespovratnim financiranjem iz Kohezijskog fonda. Općina Murter Kornati pripremila je sve za prijavu na otvoreni poziv na dostavu projektnih prijedloga. Cilj ovog programa je odvojeno prikupljenog komunalnog otpada i smanjenju količine otpada koji se odlaže na odlagalište, te pružanje potpore jedinicama lokalne samouprave u obliku dodjele bespovratnih sredstava koja će se koristiti za provedbu aktivnosti izgradnje i opremanja reciklažnih dvorišta. Zakon o održivom gospodarenju otpadom (Narodne novine 94/13) propisuje obvezu jedinicama lokalne samouprave o osiguravanju funkcioniranja reciklažnih dvorišta na svom području gdje broj dvorišta ovisi o broju stanovnika.

where the logo of the 1000 Miglia race circled the date window. The dial is circled with a fixed 60-minute bezel Chopard chose to use a classical aluminum insert here instead of a ceramic insert like many of its competitors. orologi replica replicaswatches Then comes the dial. Again, because after their first model Girard-Perregaux continued to create and produce quartz movements. wigs They developed them to such a degree that some of them had several complications including unusual ones like an indicator for the current sign of the zodiac. Also the finish on the later movements was exceptionally high.