Predstavljamo projekt rekonstrukcije "Velike rive"

Sij 30 2020

Lučka uprava Šibensko-kninske županije je izradila idejni projekt rekonstrukcije "Velike rive".

Projekt predviđa uređenje interne dvosmjerne prometnice s okretištem i 17 parkirnih mjesta radi mogućnosti pristupa osobnih, interventnih i manjih teretnih vozila (do cca 10 metara) te produljenje postojećeg gata "Velike rive" postavljenog na pilotima u duljini 50 m + 150 m te širini 6 metara. Minimalna dubina trase će biti -4,15 metara. Produljenjem rive osigurati će se vezovi za ribarske brodice ali i vezovi za planirani budući javni pomorski promet na relaciji Murter-Kornati. Idejno rješenje tako predviđa mogućnost prihvata 8 ribarica duljine 20-25 metara u zaštićenom akvatoriju, mogućnost prihvata cca 20 plovila duljine do 30 metara u nezaštićenom akvatoriju te 3 veza za javni pomorski promet.

Procijenjena vrijednost projekta je do 11 milijuna kuna koji će biti osigurani sredstvima državnog, županijskog i manjim dijelom iz općinskog proračuna. Realizacija projekta predviđa se unutar 3 godine ovisno o izradi potrebnih studija te ishodovanju dozvola.

Kako bi se projekt mogao realizirati pokrenute su i VI. Izmjene i dopune prostornog plana uređenja Općine Murter-Kornati.

Idejni projekt dostupan je na slijedećima linkovima:

SR Animacijski prikaz

SR Ortofoto prikaz