Postavljen video nadzor na javnim površinama

Pro 01 2018

U svrhu zaštite i sigurnosti mještana postavljeni su videonadzori na određenim mikrolokacijama.

 Kamere su postavljene na športskoj dvorani, na zgradi Općine, na mrtvačnici, na bočalištu, u ulici Sabuni, u ulici Kornatska, u ulici Butina, na ulazu u Murter te na križanju ulica Luke i Žutska. Projekt je financirala Općina Murter-Kornati iz vlastitog proračuna u iznosu od 148.543,75 kuna sve u svrhu zaštite imovine i sigurnosti mještana i turista.