Obavijest o sufinanciranju opremanja učenika Osnovne škole "Murterski škoji"

Ruj 06 2021

Općina Murter-Kornati će i ove godine sufinancirati opremanje učenika Osnovne škole "Murterski škoji" s prebivalištem na području Općine Murter-Kornati, za školsku godinu 2021./2022.

 

Općina Murter-Kornati sufinancirate će opremanje učenika u iznosu od 400,00 kn. Isplata će se vršiti na temelju popunjenog zahtjeva na žiro/tekući račun roditelja.