Javni poziv za podnošenje prijedloga za dodjelu javnih priznanja Općine Murter-Kornati u 2021. godini

Odbor za dodjelu javnih priznanja objavljuje Javni poziv za podnošenje prijedloga za dodjelu javnih priznanja Općine Murter-Kornati u 2021. godini. Prijedlozi se mogu dostavljati do srijede, 22. rujna 2021. godine.

Na temelju odredbe članka 8. Odluke o javnim priznanjima Općine Murter-Kornati (“Službeni glasnik Općine Murter-Kornati” broj 2/18 i 1/19) Odbor za dodjelu javnih priznanja Općine Murter-Kornati objavljuje

Javni poziv za podnošenje prijedloga za dodjelu javnih priznanja Općine Murter-Kornati u 2021. godini

I.

Objavljuju se uvjeti i rok za podnošenje prijedloga za dodjelu javnih priznanja Općine Murter-Kornati u 2021. godini i to:

 • Nagrada za životno djelo Općine Murter-Kornati

Nagrada za životno djelo Općine Murter-Kornati dodjeljuje se fizičkim osobama, za osobite uspjehe u razvoju društvenih odnosa i unapređenju gospodarstva, obrazovanja, znanosti, kulture, tjelesne kulture, zdravstva, socijalne skrbi i drugih djelatnosti, posebno značajnih za Općinu Murter-Kornati, kada se ocijeni da je odnosna osoba sve svoje objektivne mogućnosti utkala u odnosno djelo i u tome postigla svoj neponovljiv rezultat u odnosnoj oblasti.

 • Plaketa Općine Murter-Kornati

Plaketa Općine Murter-Kornati dodjeljuje se fizičkim i pravnim osobama, za osobite uspjehe postignute u razvoju društvenih odnosa.

 • Priznanje Općine Murter-Kornati

Priznanje Općine Murter-Kornati dodjeljuje se fizičkim i pravnim osobama za uspjehe postignute u razvitku društvenih odnosa i unapređenju djelatnosti značajnih za osobu, te vijećnicima i dužnosnicima za rad u predstavničkim i drugih tijelima Općine na isteku mandata.

 • Priznanje počasnog građanina Općine Murter-Kornati

Počasnim građaninom Općine Murter-Kornati može se proglasiti građanin Republike Hrvatske ili druge države, koji je svojim djelovanjem znatno pridonio promicanju, značenju i ugledu Općine Murter-Kornati, ostvarivanju i razvijanju međusobnih odnosa Općine Murter-Kornati i drugih gradova, naroda i država, razvoju demokracije, mira u svijetu i općem napretku čovječanstva.

Počasnim građaninom Općine Murter-Kornati ne može se proglasiti osoba koja ima prebivalište na području Općine Murter-Kornati.

II.

Prijedloge za dodjelu javnih priznanja iz točke I. ovog poziva mogu podnijeti:

 • trgovačka društva i ustanove,
 • političke stranke,
 • udruge građana i druge organizacije i građani.

III.

Prijedlog se podnosi u pisanom obliku i obvezno sadrži sljedeće podatke:

 1. ime i prezime odnosno naziv podnositelja prijedloga,
 2. osobno ime odnosno naziv pravne osobe na koju se prijedlog odnosi uz navođenje osnovnih podataka o osobi (kratak životopis),
 3. naziv javnog priznanja za koje se podnosi prijedlog,
 4. iscrpno obrazloženje prijedloga odnosno postignuća i doprinosa radi kojih se predlaže dodjela javnog priznanja,
 5. prijedlog mora biti potpisan, a ukoliko je predlagatelj pravna osoba prijedlog mora biti potpisan od strane ovlaštene osobe predlagatelja i ovjeren pečatom.

IV.

Predlagatelj je u prijedlogu obvezan navesti tekst koji se upisuje kao tekst svečanog priznanja iz kojeg je vidljivo u čemu se očituje izuzetan značaj ili osobita vrijednost djela, ostvarenja ili cjelokupnog životnog djelovanja.

V.

Nepotpuni i nepravovremeni prijedlozi neće se uzeti u razmatranje.

VI.

Odluku o dodjeli javnih priznanja Općine Murter-Kornati donosi Općinsko vijeće Općine Murter-Kornati na temelju prijedloga Odbora za dodjelu javnih priznanja Općine Murter-Kornati.

VII.

Prijedlozi za dodjelu javnih priznanja s obrazloženjem dostavljaju se osobnom predajom u pisarnici Općine Murter-Kornati, u zatvorenoj omotnici s naznakom “Za dodjelu javnih priznanja Općine Murter-Kornati”, ili na adresu elektroničke pošte Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.do utorka, 22. rujna 2021. godine.

 

Odbor za dodjelu javnih priznanja

 

 

KLASA: 061-01/21-01/01

URBROJ: 2182/18-01/01-21-1

Murter, 13. rujna 2021. god.