Važni dokumenti

OPĆINA MURTER-KORNATI

 • Statut Općine Murter-Kornati - SGOMK br. 2/21
 • Odluka o izboru članova vijeća mjesnih odbora na području Općine Murter-Kornati - SGOMK br. 4/193/20
 • Odluka o priznanjima Općine Murter-Kornati - SGOMK br. 2/181/19
 • Odluka o ustrojstvu Jedinstvenog upravnog odjela Općine Murter-Kornati - SGOMK br. 7/19
 • Odluka o grbu i zastavi Općine Murter-Kornati - SGOMK br. 1/17

Odluka o naknadi za članove Općinskog vijeća i članove radnih tijela Općinskog vijeća Općine Murter-Kornati - SGOMK br. 4/175/172/21

OPĆINSKO VIJEĆE

 • Poslovnik Općinskog vijeća Općine Murter-Kornati - SGOMK br. 2/21
 • Odluka o radnim tijelima Općinskog vijeća Općine Murter-Kornati - SGOMK br. 1/173/17

 

ODGOJ I OBRAZOVANJE

 • Pravilnik o stipendiranju učenika i studenata Općine Murter-Kornati - SGOMK br. 4/17
 • Odluka o sufinanciranju troškova boravke djece s područja Općine Murter-Kornati u Dječjem vrtiću "Spužvica" - SGOMK br. 5/18

NEKRETNINE

 • Odluka o stjecanju i dostupnosti nekretninama u vlasništvu Općine Murter-Kornati - SVŠKŽ br. 1/17 , SGOMK br. 1/19
 • Odluka o načinu privremenog korištenja prostorija u vlasništvu Općine Murter-Kornati - SVŠKŽ br. 1/17

 

KOMUNALNA NAKNADA I KOMUNALNI DOPRINOS

 • Odluka o komunalnom doprinosu - SGOMK br. 1/192/193/20
 • Odluka o komunalnoj naknadi - SGOMK br. 1/194/193/20
 • Odluka o vrijednosti boda komunalnih naknada - SGOMK br. 8/18

 

ODLUKA O POREZIMA

 • Odluka o porezima Općine Murter-Kornati - SGOMK  2/21

KOMUNALNO GOSPODARSTVO

 • Odluka o komunalnom redu - SGOMK br. 4/192/20
 • Odluka o komunalnim djelatnostima na području Općine Murter-Kornati - SGOMK br. 1/192/20
 • Odluka o načinu pružanja javnih usluga prikupljanju miješanog komunalnog otpada i prikupljanju biorazgradivog komunalnog otpada na području Općine Murter-Kornati - SGOMK br. 7/19
 • Odluka o privremenoj zabrani izvođenja građevinskih radova na području Općine Murter-Kornati za 2021. godinu - SGOMK  5/207/20

 

UGOSTITELJSTVO

 • Odluka o ugostiteljskoj djelatnosti - SVŠKŽ br. 11/16

 

PROMETI

 • Odluka o nerazvrstanim cestama - SVŠKŽ br. 2/12 , SGOMK br. 4/172/21
 • Odluka o uređenju prometa na području Općine Murter-Kornati - SGOMK br. 3/184/18
 • Odluka o organizaciji i načinu naplate parkiranja na području Općine Murter-Kornati - SGOMK br. 3/187/19

 

GROBLJA

 • Odluka o groblju na području Općine Murter-Kornati - SGOMK br. 3/18

 

ŽIVOTINJE

 • Odluka o uvjetima i načinu držanja kućnih ljubimaca i načinu postupanja s napuštenim i izgubljenim životinjama i načinu postupanja s divljim životinjama pronađenim izvan prirodnog staništa - SGOMK br. 6/182/20

 

POLJOPRIVREDA

 • Odluka o agrotehničkim mjerama i mjerama za uređivanje i održavanje poljoprivrednih rudina - SGOMK br. 4/19