Važni dokumenti

OPĆINA MURTER-KORNATI

 • Statut Općine Murter-Kornati - SGOMK br. 2/21
 • Odluka o izboru članova vijeća mjesnih odbora na području Općine Murter-Kornati - SGOMK br. 4/193/20
 • Odluka o priznanjima Općine Murter-Kornati - SGOMK br. 2/181/19
 • Odluka o ustrojstvu Jedinstvenog upravnog odjela Općine Murter-Kornati - SGOMK br. 7/19
 • Odluka o grbu i zastavi Općine Murter-Kornati - SGOMK br. 1/17

Odluka o naknadama za članove Općinskog vijeća i članove radnih tijela Općinskog vijeća Općine Murter-Kornati - SGOMK br. 4/175/172/21

OPĆINSKO VIJEĆE

 • Poslovnik Općinskog vijeća Općine Murter-Kornati - SGOMK br. 2/21
 • Odluka o radnim tijelima Općinskog vijeća Općine Murter-Kornati - SGOMK br. 1/173/179/21

 

ODGOJ I OBRAZOVANJE

 • Pravilnik o stipendiranju učenika i studenata Općine Murter-Kornati - SGOMK br. 7/22
 • Odluka o sufinanciranju troškova boravke djece s područja Općine Murter-Kornati u Dječjem vrtiću "Spužvica" - SGOMK br. 5/18

NEKRETNINE

 • Odluka o stjecanju i dostupnosti nekretnina u vlasništvu Općine Murter-Kornati - SVŠKŽ br. 1/17 , SGOMK br. 1/19
 • Odluka o načinu privremenog korištenja prostora u vlasništvu Općine Murter-Kornati - SVŠKŽ br. 1/17

 

KOMUNALNA NAKNADA I KOMUNALNI DOPRINOS

 • Odluka o komunalnom doprinosu - SGOMK br. 1/192/193/20
 • Odluka o komunalnoj naknadi - SGOMK br. 1/194/193/20
 • Odluka o vrijednostima boda komunalnih naknada - SGOMK br. 8/18

 

ODLUKA O POREZIMA

 • Odluka o porezima Općine Murter-Kornati - SGOMK  2/219/21

KOMUNALNO GOSPODARSTVO

 • Odluka o komunalnom redu - SGOMK br. 4/192/2010/21
 • Odluka o komunalnim djelatnostima na području Općine Murter-Kornati - SGOMK br. 1/192/2010/21
 • Odluka o načinu pružanja javnih usluga prikupljanju miješanog komunalnog otpada i prikupljanju biorazgradivog komunalnog otpada na području Općine Murter-Kornati - SGOMK br. 7/19
 • Odluka o privremenoj zabrani izvođenja građevinskih radova na području Općine Murter-Kornati - SGOMK  10/21 .

 

UGOSTITELJSTVO

 • Odluka o ugostiteljskoj djelatnosti - SVŠKŽ br. 11/16

 

PROMETI

 • Odluka o nerazvrstanim cestama - SVŠKŽ br. 2/12 , SGOMK br. 4/172/21
 • Odluka o uređenju prometa na području Općine Murter-Kornati - SGOMK br. 3/184/18
 • Odluka o organizaciji i načinu naplate parkiranja na području Općine Murter-Kornati - SGOMK br. 3/187/19

 

GROBLJA

 • Odluka o groblju na području Općine Murter-Kornati - SGOMK br. 3/18

 

ŽIVOTINJE

 • Odluka o uvjetima i načinu držanja kućnih ljubimaca i načinu postupanja s napuštenim i izgubljenim životinjama i načinu postupanja s divljim životinjama pronađenim izvan prirodnog staništa - SGOMK br. 6/182/20

 

POLJOPRIVREDA

 • Odluka o agrotehničkim mjerama i mjerama za uređivanje i održavanje poljoprivrednih rudina - SGOMK br. 4/19

where the logo of the 1000 Miglia race circled the date window. The dial is circled with a fixed 60-minute bezel Chopard chose to use a classical aluminum insert here instead of a ceramic insert like many of its competitors. orologi replica replicaswatches Then comes the dial. Again, because after their first model Girard-Perregaux continued to create and produce quartz movements. wigs They developed them to such a degree that some of them had several complications including unusual ones like an indicator for the current sign of the zodiac. Also the finish on the later movements was exceptionally high.