Prostorni plan

_________________________ AKTUALNI PROSTORNI PLAN ________________________

IV. IZMJENE I DOPUNE PROSTORNOG PLANA OPĆINE MURTER-KORNATI

TEKSTUALNI DIO:

1. Obrazloženje u tekstualnom obliku

2. Obrazloženje-dodatak

3. Odredbe

GRAFIČKI DIO:

1. karta građevinskih područja

2. karta namjene

3. karta promet

4. karta infrastrukture

5. karta uvjeti korištenja

6. karta planovi

IZMJENE I DOPUNE DETALJNOG PLANA UREĐENJA PODRUČJA SV. MIHOVIL

1.  Odluka o donošenju izmjena i dopuna detaljnog plana uređenja područja Sv. Mihovila

2.  Obrazloženje i odredbe

 GRAFIČKI DIO:

1. Karta-namjene

2. Karta-prometa

3. Karta-vodoopskrbe

4.Karta-odvodnja

5.Karta-elektroopskrba

6. Karta-plan elektroničkih komunikacija

7. Karta-uvjeti korištenja

8. Karta-uvjeti gradnje

V. IZMJENE I DOPUNE PROSTORNOG PLANA OPĆINE MURTER-KORNATI

-Tekstualni i grafički dio V. izmjene i dopune Prostornog plana Općine Murter-Kornati

VI. IZMJENE I DOPUNE PROSTORNOG PLANA OPĆINE MURTER-KORNATI

-Tekstualni i grafički dio VI. izmjene i dopune Prostornog plana Općine Murter-Kornati

 URBANISTIČKI PLAN UREĐENJA LAJCI 2

-Tekstualni i grafički dio UPU Lajci 2 možete pogledati klikom na ovoj poveznici:  https://drive.google.com/drive/folders/1glacV0RHqMc1suXxP2EVTM9bV0Xfn5u_

PROSTORNI PLAN PODRUČJA POSEBNOG OBILJEŽJA ŽUTSKO-SITSKE OTOČNE SKUPINE

-Tekstualni i grafički dio PPPPO Žut-Sit možete pogledati klikom na ovom linku: https://drive.google.com/drive/folders/1PnBkE8W_ba0UjJeMzq9yyJ1AH4HuB9J4