Sinoć nezapamćeno nevrijeme poharalo Murter

Sinoć oko 22.30 sata jako nevrijeme pogodilo je Murter kakvo ne pamte ni stariji mještani.

Dok se u centru mjesta održavao veliki koncert klape Sv. Florijan i Sajam domaćih proizvoda jak vjetar i kiša nosili su sve pred sobom. U vremenu od oko 30-ak minuta šatori izlagača domaćih proizvoda su doslovno nestali, aparatura klape Sv. Florijan završila je u moru, slomljenih stabala je bilo na sve strane, mnoge kuće su poplavile, a brodovi oštećeni. Na svu sreću ljudskih žrtava nije bilo.

Opširnije...

Odluke vijeća (Arhiva)

Rješenje o imenovanju Povjerenstva za provođenje postupka nagodbe

Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o osnivanju i imenovanju Odbora za prostorno planiranje i uređenje

Zaključak Upravnom vijeću NP Kornati

Odluka o pravu prvokupa - otok Radej

Zaključak o prijedlogu Ugovora Jadranske banke o subvencioniranju poduzetništva

Zaključak o ne prihvaćanju Izvješća o izvršenju proračuna

Zaključak o ne prihvaćanju prijedloga Hrvatske pošte

Odluka o konvalidaciji-potvrdi Rješenja o razrješenju i imenovanju Odbora za dodjelu priznanja i nagrada

Odluka o konvalidaciji-potvrdi Rješenja o imenovanju Ivana Božikova za člana Povjerenstva za provedbu postupka nagodbe

Odluka o konvalidaciji-potvrdi Odluke o izdavanju djelatnosti odvodnje

Odluka o konvalidaciji- potvrdi Odluke o suosnivanju Lokalne Akcijske Grupe " More" 249

Odluka o konvalidaciji-potvrdi Odluke o dozvoljenom prekoračenju najviše dopuštene razine buke

Odluka o pokretanju postupka nabave za izbor izvođača strategije prostornog uređenja

Suglasnost za obavljanje ugostiteljskih usluga u domaćinstvu - kamp

Zaključak o prihvaćanju izvješća o radu načelnika Općine Murter-Kornati za razdoblje od 01. ožujka do 30. rujna 2014. god.

Odluka o držanju pasa i mačaka, načinu postupanja s neupisanim psima, napuštenim i izgubljenim životinjama

Izmjena i dopuna odluke o komunalnom redu

Godišnji provedbeni plan unapređenja zaštite od požara

Izvješće o stanju zaštite od požara - Zaključak

Odluka o dopuni odluke o izradi ciljanih izmjena i dopuna prostornog plana uređenja Općine Murter-Kornati

Odluka o izradi dopune dijela Prostornog plana uređenja Općine Murter-Kornati radi usklađenja sa Zakonom o prostornom uređenju

Zaključak o prihvaćanju izvješća načelnika o provedbi plana gospodarenja otpadom

Zaključak o neprihvaćanju godišnjeg izvješća o izvršenju proračuna za 2013. godinu

Odluka o nakanadama političkim strankama

Zaključak o ukidanju svojstva javnog dobra

Odluka o ukidanju svojstva javnog dobra

Odluka o zbrinjavanju otpadnih voda

Odluka o odricanju od prava prvokupa nekretnine

Odluka o komunalnom doprinosu (neslužbeni pročišćeni tekst)

Pravilnik o pristupu informacijama

Zaključak o odbijanju prijedloga Uprave komunalnog trgovačkog društva "Murtela" d.o.o.

Zaključak o prihvačanju ostavke člana Nadzornog odbora trgovačkog društva "Murtela" d.o.o.

Predstavka zbog neprovođenja postupka izmjere granica pomorskog dobra za područje Kornata

Odluka o odricanju od prava prvokupa nekretnina na području otoka Zminjaka

Zaključak o prihvaćanju zahtjeva za oslobođenje od obveze plaćanja komunalne naknade

Odluka o odobravanju isplate studentske stipendije

Odluka o jednokratnoj novčanoj pomoći

Odluka o radnim tijelima Općinskog vijeća Općine Murter-Kornati

Odluka o prijenosu djelatnosti

Odluka o imenovanju službenika za informiranje

Odluka o prihvačanju prijedloga za provedbom statusne promjene komunalnog društva Murtela

Mišljenje na Nacrt konačnog prijedloga ciljanih izmjena i dopuna (V) Prostornog plana Šibensko - Kninske županije

Odluka o ne prihvačanju prijedloga izmjene i dopune Prostornog plana

Odluka o imenovanju ovlaštenih predstavnika naručitelja u postupcima javne nabave

Zaključak o prihvačanju izvješća i nalaza Državnog ureda za reviziju

Zaključak o prihvačanju polugodišnjeg izvješća o izvršenju Proračuna Općine Murter - Kornati za razdoblje od 01,01.2013.godine do 30.06.2013,godine

Zaključak o ne prihvačanju prijedloga godišnjeg obračuna za 2012.godinu

Odluka o dozvoljenom prekoračenju najviše dopustene razine buke

Zaključak o ne prihvačanju Financijskog izvješća komunalnog poduzeća "Murtela" d.o.o. za 2012.godinu

Odluka o pokriću gubitka komunalnog društva "Murtela" d.o.o. za 2012.godinu

Rješenje o imenovanju Mandatnog povjerenstva Općinskog vijeća Općine Murter - Kornati