Najave sjednica

    1. Prijedlozi akata za sjednicu

    2. Dopuna dnevnog reda

    1. Prijedlog akata za 2. sjednicu Općinskog vijeća Općine Murter-Kornati možete vidjeti u ovoj vezi:  https://drive.google.com/file/d/1fg5oigcsTLb60cFsIuCSR8v1UHMdBxS4/view?usp=sharing

   1.   Prijedlog akata za 3. sjednicu Općinskog vijeća Općine Murter-Kornati

  1. Prijedlog akata za 4. sjednicu Općinskog vijeća Općine Murter-Kornati možete vidjeti u ovoj vezi:

 https://drive.google.com/file/d/1SKNJM3CSDxCncHMnw1VF0UT88pFDuyVH/view?usp=sharing

https://drive.google.com/file/d/1NJmTT14-uc_NVyed-5FM1u1oPFhocPCH/view?usp=sharing

Prijedlog akata za 6. sjednicu Općinskog vijeća Općine Murter-Kornati možete vidjeti na ovoj vezi:  https://drive.google.com/file/d/1GkZsECb5cT3WmIgN3X0E7geGq7HzTWxu/view?usp=sharing

Prijedlog akata za 7. sjednicu Općinskog vijeća Općine Murter-Kornati možete vidjeti na ovoj vezi:

https://drive.google.com/file/d/1S1Awlv55buLi-zBXP6_JotbCZ3CKZyQS/view?usp=sharing

Nadopunu 7. sjednice Općinskog vijeća možete vidjeti na ovoj vezi:

https://drive.google.com/file/d/1BU8ue4MVq5mXdbPKoYZqWHtpfdXTxZ_y/view?usp=sharing

Poziv na 8. sjednicu Općinskog vijeća Općine Murter-Kornat i Prijedlog akata za 8. sjednicu Općinskog vijeća Općine Murter-Kornati možete vidjeti na ovoj vezi: https://drive.google.com/file/d/1oG5-gyVpz1NxDkjkc0sPlwe9DHJE8_2a/view? usp=dijeljenje

 

  • Poziv na 11. sjednicu Općinskog vijeća Općine Murter-Kornati možete vidjeti  ovdje.

    Prijedlog akata za 11. sjednicu Općinskog vijeća Općine Murter-Kornati možete vidjeti na ovoj vezi:  https://drive.google.com/file/d/172Oaj4kZ3ctF4cHf0zrEiiBMg84e1cc0/view?usp=sharing                                                            Prijedlog grupe vijećnika(S.Bašić, D.Juraga) ) ) ) , J.Mudronja, M.Barešić)

Prijedlozi grupe vijećnika(I. Šimat, K. Mudronja, A. Turčinov, M. Ježina, D. Ježina)

Prijedlog načelnika za dopunu dnevnog reda za 11. sjednicu Općinskog vijeća Općine Murter-Kornati možete vidjeti  ovdje.

Prijedlog akata za dopunu dnevnog reda 11. sjednice Općinskog vijeća možete vidjeti na ovoj vezi:

https://drive.google.com/drive/folders/1tVfu0ya2COtGI38Os4Pt8xej7c7QnG5Z?usp=sharing

    

 

 

Sinoć nezapamćeno nevrijeme poharalo Murter

Sinoć oko 22.30 sata jako nevrijeme pogodilo je Murter kakvo ne pamte ni stariji mještani.

Dok se u centru mjesta održavao veliki koncert klape Sv. Florijan i Sajam domaćih proizvoda jak vjetar i kiša nosili su sve pred sobom. U vremenu od oko 30-ak minuta šatori izlagača domaćih proizvoda su doslovno nestali, aparatura klape Sv. Florijan završila je u moru, slomljenih stabala je bilo na sve strane, mnoge kuće su poplavile, a brodovi oštećeni. Na svu sreću ljudskih žrtava nije bilo.

Opširnije...

Odluke vijeća (Arhiva)

Rješenje o imenovanju Povjerenstva za provođenje postupka nagodbe

Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o osnivanju i imenovanju Odbora za prostorno planiranje i uređenje

Zaključak Upravnom vijeću NP Kornati

Odluka o pravu prvokupa - otok Radej

Zaključak o prijedlogu Ugovora Jadranske banke o subvencioniranju poduzetništva

Zaključak o ne prihvaćanju Izvješća o izvršenju proračuna

Zaključak o ne prihvaćanju prijedloga Hrvatske pošte

Odluka o konvalidaciji-potvrdi Rješenja o razrješenju i imenovanju Odbora za dodjelu priznanja i nagrada

Odluka o konvalidaciji-potvrdi Rješenja o imenovanju Ivana Božikova za člana Povjerenstva za provedbu postupka nagodbe

Odluka o konvalidaciji-potvrdi Odluke o izdavanju djelatnosti odvodnje

Odluka o konvalidaciji- potvrdi Odluke o suosnivanju Lokalne Akcijske Grupe " More" 249

Odluka o konvalidaciji-potvrdi Odluke o dozvoljenom prekoračenju najviše dopuštene razine buke

Odluka o pokretanju postupka nabave za izbor izvođača strategije prostornog uređenja

Suglasnost za obavljanje ugostiteljskih usluga u domaćinstvu - kamp

Zaključak o prihvaćanju izvješća o radu načelnika Općine Murter-Kornati za razdoblje od 01. ožujka do 30. rujna 2014. god.

Odluka o držanju pasa i mačaka, načinu postupanja s neupisanim psima, napuštenim i izgubljenim životinjama

Izmjena i dopuna odluke o komunalnom redu

Godišnji provedbeni plan unapređenja zaštite od požara

Izvješće o stanju zaštite od požara - Zaključak

Odluka o dopuni odluke o izradi ciljanih izmjena i dopuna prostornog plana uređenja Općine Murter-Kornati

Odluka o izradi dopune dijela Prostornog plana uređenja Općine Murter-Kornati radi usklađenja sa Zakonom o prostornom uređenju

Zaključak o prihvaćanju izvješća načelnika o provedbi plana gospodarenja otpadom

Zaključak o neprihvaćanju godišnjeg izvješća o izvršenju proračuna za 2013. godinu

Odluka o nakanadama političkim strankama

Zaključak o ukidanju svojstva javnog dobra

Odluka o ukidanju svojstva javnog dobra

Odluka o zbrinjavanju otpadnih voda

Odluka o odricanju od prava prvokupa nekretnine

Odluka o komunalnom doprinosu (neslužbeni pročišćeni tekst)

Pravilnik o pristupu informacijama

Zaključak o odbijanju prijedloga Uprave komunalnog trgovačkog društva "Murtela" d.o.o.

Zaključak o prihvačanju ostavke člana Nadzornog odbora trgovačkog društva "Murtela" d.o.o.

Predstavka zbog neprovođenja postupka izmjere granica pomorskog dobra za područje Kornata

Odluka o odricanju od prava prvokupa nekretnina na području otoka Zminjaka

Zaključak o prihvaćanju zahtjeva za oslobođenje od obveze plaćanja komunalne naknade

Odluka o odobravanju isplate studentske stipendije

Odluka o jednokratnoj novčanoj pomoći

Odluka o radnim tijelima Općinskog vijeća Općine Murter-Kornati

Odluka o prijenosu djelatnosti

Odluka o imenovanju službenika za informiranje

Odluka o prihvačanju prijedloga za provedbom statusne promjene komunalnog društva Murtela

Mišljenje na Nacrt konačnog prijedloga ciljanih izmjena i dopuna (V) Prostornog plana Šibensko - Kninske županije

Odluka o ne prihvačanju prijedloga izmjene i dopune Prostornog plana

Odluka o imenovanju ovlaštenih predstavnika naručitelja u postupcima javne nabave

Zaključak o prihvačanju izvješća i nalaza Državnog ureda za reviziju

Zaključak o prihvačanju polugodišnjeg izvješća o izvršenju Proračuna Općine Murter - Kornati za razdoblje od 01,01.2013.godine do 30.06.2013,godine

Zaključak o ne prihvačanju prijedloga godišnjeg obračuna za 2012.godinu

Odluka o dozvoljenom prekoračenju najviše dopustene razine buke

Zaključak o ne prihvačanju Financijskog izvješća komunalnog poduzeća "Murtela" d.o.o. za 2012.godinu

Odluka o pokriću gubitka komunalnog društva "Murtela" d.o.o. za 2012.godinu

Rješenje o imenovanju Mandatnog povjerenstva Općinskog vijeća Općine Murter - Kornati

 

 

where the logo of the 1000 Miglia race circled the date window. The dial is circled with a fixed 60-minute bezel Chopard chose to use a classical aluminum insert here instead of a ceramic insert like many of its competitors. orologi replica replicaswatches Then comes the dial. Again, because after their first model Girard-Perregaux continued to create and produce quartz movements. wigs They developed them to such a degree that some of them had several complications including unusual ones like an indicator for the current sign of the zodiac. Also the finish on the later movements was exceptionally high.