Pristup informacijama

Pravo na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija

Temeljem članka 3. Zakona o pravu na pristup informacijama (»Narodne novine«, broj 25/13, 85/15) uređeno je pravo na pristup informacijama fizičkim i pravnim osobama putem otvorenosti i javnosti djelovanja tijela javne vlasti.

Pravo na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija obuhvaća pravo korisnika na traženje i dobivanje informacije kao i obvezu tijela javne vlasti da omogući pristup zatraženoj informaciji, odnosno da objavljuje informacije neovisno o postavljenom zahtjevu kada takvo objavljivanje proizlazi iz obveze određene zakonom ili drugim propisom.

Pravo na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija uređeno je i ostvaruje se u skladu sa Zakonom o pravu na pristup informacijama (»Narodne novine«, broj 25/13,85/13). Zakonom se propisuju načela prava na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija, ograničenja prava na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija, postupak za ostvarivanje i zaštitu prava na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija.

U skladu sa čl.27. st. 1. Zakona o pravu na pristup informacijama ("Narodne novine", broj 25/13, 85/15), svaki korisnik ima pravo na ponovnu uporabu informacija u komercijalne ili nekomercijalne svrhe, u skladu s odredbama Zakona.

Tijelo javne vlasti korisniku daje podatke za ponovnu uporabu bez ograničenja, za slobodnu uporabu i u otvorenom formatu.

NAPOMENA: uvjeti za ponovnu uporabu informacija objavit će se po objavi Pravilnika nadležnog ministra za poslove opće uprave kojim će se sukladno čl. 31. st. 5. Zakona o pravu na pristup informacija propisati detaljni uvjeti ponovne uporabe informacija u skladu sa standardnim otvorenim dozvolama kao i sadržaj i način objave dozvola kojima se određuju uvjeti ponovne uporabe ili poveznice na takve dozvole, u skladu sa standardnim otvorenim dozvolama.

 

Službenik za informiranje

Općina Murter-Kornati javnost informira putem službene web stranice dokumentima i informacijama koje posjeduje i koji su javno dostupni u elektroničkom obliku i moguće im je pristupiti bez upućivanja posebnog zahtjeva, a pristup svim ostalim informacijama i dokumentima ostvaruje se podnošenjem usmenog ili pisanog zahtjeva.

Pravo na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija ostvaruje se podnošenjem zahtjeva službeniku za informiranje Općine Murter-Kornati na sljedeće moguće načine:

1. putem telefona na broj: +385 022/435-599                                                                                                                                            
2. putem faksa na broj: +385 022/435-598
3. elektroničkom poštom službeniku za informiranje: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite. na obrascu Zahtjev za pristup informacijama / Zahtjev za ponovnu uporabu informacija
4. poštom na adresu: adresa Općine Murter-Kornati na obrascu Zahtjev za pristup informacijama / Zahtjev za ponovnu uporabu informacija
5. osobno na adresu: adresa Općine Murter-Kornati na obrascu Zahtjev za pristup informacijama / Zahtjev za ponovnu uporabu informacija radnim danom od 09:00 do 14:00 sati.

Zahtjev_za_pristup_informacijama.doc

Zahtjev za dopunu ili ispravak informacija. doc

Zahtjev_za_ponovnu_uporabu_informacija.doc

 

Službenik za informiranje: MIRJANA JAKOVLJEVIĆ, mag.iur.

Adresa/sjediš. službenika za informiranje: 22 243 Murter, Općina Murter-Kornati, Butina 2
Tel. službenika za informiranje: 022/435-599
Fax službenika za informiranje: 022/435-598
E-mail službenika za informiranje: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.
Radno vrijeme službenika za informiranje: 08:00 do 15:00

Naknada za pristup informacijama

Općina Murter-Kornati ima pravo na naknadu stvarnih materijalnih troškova koji nastanu pružanjem informacije korisniku prava na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija, kao i na naknadu troškova dostave tražene informacije, koja se naplaćuje sukladno Kriteriju za određivanje visine naknade stvarnih materijalnih troškova i troškova dostave informacije (dalje u tekstu: Kriterij) na temelju članka 19. stavka 2. Zakona o pravu na pristup informacijama (»Narodne novine«, broj 25/13, 85/15)

Visina naknade stvarnih materijalnih troškova određuje se u sljedećem iznosu:

1. preslik jedne stranice veličine A4 – 0,25 kuna
2. preslik jedne stranice veličine A3 – 0,50 kuna
3. preslik jedne stranice u boji veličine A4 – 1,00 kuna
4. preslik jedne stranice u boji veličine A3 – 1,60 kuna
5. elektronički zapis na jednom CD-u – 4,00 kuna
6. elektronički zapis na jednom DVD-u – 6,00 kuna
7. elektronički zapis na memorijskoj kartici ovisno o količini memorije – 210 kuna za 64 GB, 150 kuna za 32 GB, 120 kuna za 16 GB, 50 kuna za 8 GB, 30 kuna za 4 GB.
8. pretvaranje jedne strane dokumenta iz fizičkog u elektronički oblik – 0,80 kuna
9. pretvaranje zapisa s videovrpce, audiokazete ili diskete u elektronički zapis – 1,00 kuna

Troškovi dostave informacija obračunavaju se prema važećem cjeniku redovnih poštanskih usluga.

NAPOMENA:

Visinu naknade stvarnih materijalnih troškova za usluge koje nisu navedene u Kriteriju, tijelo javne vlasti određuje na način da u visinu naknade zaračuna prosječnu tržišnu cijenu za uslugu, trošak amortizacije koje ima tijelo javne vlasti te trošak poštanskih usluga. Troškovi dostave informacija obračunavaju se prema važećem cjeniku poštanskih usluga. Korisnik prava na informaciju treba unaprijed u cijelosti položiti očekivani iznos stvarnih materijalnih troškova. U slučaju da korisnik prava na informaciju u roku ne položi navedeni iznos, smatrat će se da je korisnik prava na informaciju odustao od zahtjeva. Općina Murter-Kornati izdat će korisniku prava na informaciju račun prema visini naknade određenom u Kriteriju.

Pravo na pristup informacijama uređuju

Opći propisi

 • Zakon o pravu na pristup informacijama (»Narodne novine«, broj 25/13, 85/15)
 • Zakon o zaštiti osobnih podataka (»Narodne novine«, broj 103/03, 118/06, 41/08, 130/11, 106/12)
 • Zakon o tajnosti podataka (»Narodne novine«, broj 79/07, 86/12)
 • Zakon o zaštiti tajnosti podataka (»Narodne novine«, broj 108/96, 79/07)
 • Zakon o medijima (»Narodne novine«, broj 59/04, 84/11, 81/13)
 • Zakon o arhivskom gradivu i arhivima (»Narodne novine«, broj 105/97, 64/00, 65/09, 144/12)
 • Zakon o sustavu državne uprave u odnosima uprave i građana (»Narodne novine«, broj 150/11, 12/13)
 • Pravilnik o Središnjem katalogu službenih dokumenta Republike Hrvatske ("Narodne novine", broj 83/14),
 • Pravilnik o ustroju, sadržaju i načinu vođenja službenog Upisnika o ostvarivanju prava na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija (»Narodne novine«, broj 83/14)
 • Kriterij za određivanje visine naknade stvarnih materijalnih troškova i troškova dostave informacije (»Narodne novine«, broj 12/14)
 • Popis tijela javne vlasti za 2010. godinu (»Narodne novine«, broj 19/10)

Propisi EU

 • Direktiva 2003/98/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 17. studenog 2003. o ponovnoj uporabi informacija javnog sektora (SL L 345, 17.11.2003.)
 • Uredba 1049/2001 Europskog parlamenta i Vijeća od 30. Svibnja 2001. o javnom pristupu dokumentima Europskog parlamenta, Vijeća i Komisije(SL L 145, 31.5.2001.)
 • Direktiva 2013/37/EU Europskog parlamenta i Vijeća od 26. lipnja 2013. o o izmjeni Direktive 2003/98/EZ o ponovnoj uporabi informacija javnog sektora (SL L 175, 27.6.2013.)

Interni akti

 • Odluka o imenovanju službenika za informiranje
 • Odluka o ustrojavanju službenog Upisnika o ostvarivanju prava na pristup informacijama
 • Odluka o visini naknade (cjenik) stvarnih materijalnih troškova,
 • Pravilnik o pristupu informacijama i ponovnu uporabu informacija Općine Murter-Kornati
 • Službeni Upisnik o zahtjevima, postupcima i odlukama o ostvarivanju prava na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija
 • Zahtjev za pristup informacijama
 • Zahtjev za dopunu ili ispravak informacija
 • Zahtjev za ponovnu uporabu informacija

Izvješća

 • Izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacija za 2015. godinu
 • Izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacija za 2014. godinu
 • Izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup infromacija za 2013. godinu

Obrasce za pristup informacijama možete pronaći u rubrici "Obrasci".

Odluku o imenovanju službenika za informiranje možete pronaći ovdje.

Godišnje izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2016. godinu

         - Godišnje izvješće.csv

 

Natječaji (Arhiva)

Aktivni natječaji:

-Natječaj - Viši referent za računovodstvo i unutarnju kontrolu

              -  Opis poslova

              -  Rješenje o imenovanju povjerenstva

              -  Obavijest kandidatima

Neaktivni natječaji:

-Natječaj-Viši referent za računovodstvo i unutarnju kontrolu

-Opis poslova

-Rješenje o imenovanju povjerenstva

-Obavijest kandidatima

 

-Natječaj za izbor direktora Turističkog ureda Turističke zajednice Općine Murter-Kornati

                 -Obavijest kandidatima

-Natječaj-Viši referent/ica za komunalne poslove

                -Opis poslova 

                -Rješenje o imenovanju povjerenstva

                -Obavijest kandidatima

-Natječaj-Voditelj pododsjeka za proračun

               -Opis poslova

               -Obavijest kandidatima

-Natječaj-Referent/ica komunalnog redarstva

               -Opis poslova-komunalni redar

               -Rješenje o imenovanju povjerenstva

               -Obavijest kandidatima

-Natječaj-Referent/ica komunalnog redarstva

              -Opis poslova-komunalni redar

              -Rješenje o imenovanju povjerenstva

 -Natječaj-Referent/ica prometnog redarstva

             -Opis poslova-prometni redar

             -Rješenje o imenovanju povjerenstva

             -Obavijest kandidatima

-Natječaj-Viši referent/ica za upravne i opće poslove

              -Opis poslova-viši referent za upravne i opće poslove

              -Rješenje o imenovanju povjerenstva

             -Obavijest kandidatima

-Natječaj-Referent/ica za prometno redarstvo

               -Opis poslova-prometni redar

               -Rješenje o imenovanju povjerenstva

               -Obavijest kandidatima

              -ODLUKU o poništenju natječaja za prijam u službu prometnog redara/ice

- Javni natječaj za prijam u službu u Jedinstveni upravni odjel na radno mjesto Voditelj Odsjeka za opće i pravne poslove, komunalne djelatnosti i prostorno uređenje

                - Opis poslova

                - Obavijest kandidatima

               - Rješenje o imenovanju povjerenstva

- Natječaj - Referent/ica za komunalno redarstvo

- Natječaj - Viši referent za računovodstvo i unutarnju kontrolu

- Javni natječaj za imenovanje pročelnika / pročelnice Jedinstvenog upravnog odjela Općine Murter-Kornati

- Obavijest o prijemu u službu

- OBAVIJEST KANDIDATIMA

- Opis poslova radnog mjesta, podaci o plaći, načinu testiranja kandidata i područja te pravni i drugi izvori za pripremanje kandidata za testiranje 

JAVNI NATJEČAJ za prikupljanje ponuda fizičkih osoba za subvencioniranje projekata "Poticanje korištenja obnovljivih izvora energije u kućanstvima na području Kornata"

                              - PRIJAVNI OBRAZAC

                              - PRAVILNIK

- OBAVIJEST kandidatima koji su se prijavili na natječaj za pročelnika Jedinstvenog upravnog odjela

- Rješenje o imenovanju Povjerenstva za provedbu natječaja

- Opis poslova radnog mjesta, podaci o plaći, načinu testiranja, te pravni i drugi izvori za pripremanje kandidata za testiranje - pročelnik Jedinstvenog upravnog odjela

- JAVNI POZIV za iskazivanje interesa za prijavu programa "Povećanje energetske učinkovitosti u obiteljskim kućama"

                              - PRIJAVNI OBRAZAC

                              - PRAVILNIK

- PONOVLJENI JAVNI NATJEČAJ za prikupljanje ponuda fizičkih osoba za subvencioniranje projekata "Poticanje korištenja obnovljivih izvora energije u kućanstvima na području Kornata"

                              - PRIJAVNI OBRAZAC

                              - PRAVILNIK

-  NATJEČAJ za dodjelu stipendija Općine Murter-Kornati

-  ZAPISNIK o otvaranju, pregledu i ocjenjivanju ponuda pristiglih na Natječaj za prikupljanje ponuda fizičkih osoba za subvencioniranje projekata "Poticanje korištenja obnovljivih izvora energije u kućanstvima na području Kornata"

-  ZAKLJUČAK o utvrđivanju konačne bodovne liste i odabiru korisnika subvencija podnositelja prijava na Javni natječaj za prikupljanje ponuda fizičkih osoba za subvencioniranje projekata "Poticanje korištenja obnovljivih izvora energije u kućanstvim na području Kornata"

-  ZAPISNIK o konačnoj bodovnoj listi podnositelja prijava pristiglih na Natječaj "Poticanje korištenja obnovljivih izvora energije u kućanstvima na području Kornata"