Općina Murter – Kornati
Početna  /  Kontakt

Kontakt

Pisarnica

Upiti mještana i službeni kontakt: info@murter.hr

Nakon što zaprimimo Vaše pitanje proslijedit ćemo ga nadležnom službeniku na rješavanje.


Pročelnica jedinstvenog upravnog odjela
Melanija Turčinov Rameša, mag.iur.
Tel: + 385 (0) 22 435 801
E-mail: melanija.t.ramesa@murter.hr
Rad sa strankama: utorak i četvrtak od 10:00-13:00 sati


Viši referent za poslove pisarnice i pismohrane
Mare Kovačev, bacc. admin. publ.
tel. +385 (0) 22 435 599
info@murter.hr


Pomoćnica pročelnice
Mirjana Jakovljević, mag.iur.
Tel: +385 22 646 170
E-mail: mirjana.jakovljevic@murter.hr


Viši savjetnik za razvoj i fondove EU
Luka Ježina, mag.oec.
Tel: + 385 (0) 22 434 777
E-mail:luka.jezina@murter.hr


Stručni suradnik za komunalne i opće poslove
Vesna Juran, bacc.admin.publ.
Tel: + 385 (0) 22 435 800
E-mail:vesna.juran@murter.hr


Viši savjetnik za proračun i financije 
Josipa Skračić, struč.spec.oec.
Tel: + 385 (0) 22 435 797
E-mail:josipa.skracic@murter.hr


Viši referent za poslove pomorskog i komunalnog redarstva
Mate Lovrić, struč.spec.oec.
Tel: + 385 (0) 22 434 777
E-mail: mate.lovric@murter.hr


Viši stručni suradnik za financije i javne prihode
Katarina Burazer Katić, bacc. admin. publ.
Tel: + 385 (0) 22 435 797
E-mail:katarina.b.katic@murter.hr


Stručni suradnik za komunalne poslove
Daniela Bašić, bacc. admin. publ.
Tel: +385 (0) 22 435 798
E-mail: daniela.basic@murter.hr


Komunalni redar:
Nikolina Skračić
Tel: +385 (0) 22 435 798
Mob: +385 91 321 0098
E-mail: komunalniredar@murter.hr


Komunalni i prometni redar:

 

 

 

Copyright © 2024   •   Općina Murter – Kornati   •   Sva Prava Pridržana