Natječaji (Arhiva)

Aktivni natječaji:

Natječaj na radno mjesto Viši stručni suradnik-program Zaželi

- Opis poslova

-Rješenje o imenovanju Povjerenstva za dokazano oglasi

-Obavijest kandidatima

Neaktivni natječaji:

Natječaj na radno mjesto Viši referent za financije i javne prihode

-Opis poslova

-Rješenje o imenovanju Povjerenstva za dokazanu konkurenciju

-Obavijest kandidata

-Natječaj - Viši referent za računovodstvo i unutarnju kontrolu

              - Opis poslova

              - Rješenje o imenovanju povjerenstva

              - Obavijest kandidata

-Natječaj-Viši referent za računovodstvo i unutarnju kontrolu

-Opis poslova

-Rješenje o imenovanju povjerenstva

-Obavijest kandidata

 

-Natječaj za izbor direktora Turističkog ureda Turističke zajednice Općine Murter-Kornati

                 -Obavijest kandidata

-Natječaj-Viši referent / ica za komunalne poslove

                -Opis poslova 

                - Rješenje o imenovanju povjerenstva

                -Obavijest kandidata

- Natječaj-Voditelj pododsjeka za proračun

               -Opis poslova

               -Obavijest kandidata

-Natječaj-Referent / ica komunalnog redarstva

               -Opis poslova-komunalni redar

               -Rješenje o imenovanju povjerenstva

               -Obavijest kandidata

-Natječaj-Referent / ica komunalnog redarstva

              -Opis poslova-komunalni redar

              - Rješenje o imenovanju povjerenstva

 -Natječaj-Referent / ica prometnog redarstva

             -Opis poslova-prometni redar

             -Rješenje o imenovanju povjerenstva

             -Obavijest kandidata

- Natječaj-Viši referent / ica za upravljanje i opće poslove

              - Opis poslova viših referenta za upravne i opće poslove

              - Rješenje o imenovanju povjerenstva

             - Obavijest kandidata

- Natječaj-Referent / ica za prometno redarstvo

               - Opis poslova-prometni redar

               -Rješenje o imenovanju povjerenstva

               -Obavijest kandidatima

              -ODLUKU o poništenju natječaja za prijam u službu prometnog redara/ice

- Javni natječaj za prijam u službu u Jedinstveni upravni odjel na radno mjesto Voditelj Odsjeka za opće i pravne poslove, komunalne djelatnosti i prostorno uređenje

                - Opis poslova

                - Obavijest kandidatima

               - Rješenje o imenovanju povjerenstva

- Natječaj - Referent/ica za komunalno redarstvo

- Natječaj - Viši referent za računovodstvo i unutarnju kontrolu

- Javni natječaj za imenovanje pročelnika / pročelnice Jedinstvenog upravnog odjela Općine Murter-Kornati

- Obavijest o prijemu u službu

- OBAVIJEST KANDIDATIMA

- Opis poslova radnog mjesta, podaci o plaći, načinu testiranja kandidata i područja te pravni i drugi izvori za pripremanje kandidata za testiranje 

JAVNI NATJEČAJ za prikupljanje ponuda fizičkih osoba za subvencioniranje projekata "Poticanje korištenja obnovljivih izvora energije u kućanstvima na području Kornata"

                              - PRIJAVNI OBRAZAC

                              - PRAVILNIK

- OBAVIJEST kandidatima koji su se prijavili na natječaj za pročelnika Jedinstvenog upravnog odjela

- Rješenje o imenovanju Povjerenstva za provedbu natječaja

- Opis poslova radnog mjesta, podaci o plaći, načinu testiranja, te pravni i drugi izvori za pripremanje kandidata za testiranje - pročelnik Jedinstvenog upravnog odjela

- JAVNI POZIV za iskazivanje interesa za prijavu programa "Povećanje energetske učinkovitosti u obiteljskim kućama"

                              - PRIJAVNI OBRAZAC

                              - PRAVILNIK

- PONOVLJENI JAVNI NATJEČAJ za prikupljanje ponuda fizičkih osoba za subvencioniranje projekata "Poticanje korištenja obnovljivih izvora energije u kućanstvima na području Kornata"

                              - PRIJAVNI OBRAZAC

                              - PRAVILNIK

-  NATJEČAJ za dodjelu stipendija Općine Murter-Kornati

-  ZAPISNIK o otvaranju, pregledu i ocjenjivanju ponuda pristiglih na Natječaj za prikupljanje ponuda fizičkih osoba za subvencioniranje projekata "Poticanje korištenja obnovljivih izvora energije u kućanstvima na području Kornata"

-  ZAKLJUČAK o utvrđivanju konačne bodovne liste i odabiru korisnika subvencija podnositelja prijava na Javni natječaj za prikupljanje ponuda fizičkih osoba za subvencioniranje projekata "Poticanje korištenja obnovljivih izvora energije u kućanstvim na području Kornata"

- ZAPISNIK o konačnoj bodovnoj listi podnositelja prijava cijenama na Natječaju "Poticanje koristi obnovljive izvore energije u kućanstvima na području Kornata"

Misija i vizija

Vizija
Općina Murter-Kornati kao jedinica lokalne samouprave želi biti učinkovita i transparentna uprava koja će pružanjem kvalitetnih i svima dostupnih javnih usluga uživati povjerenje zainteresiranih strana odnosno stanovnika, gospodarskih i subjekata u društvenim djelatnostima, poslovnih partnera te turista posjetitelja općine.
Usmjeravat će sve svoje resurse i znanja koje ima na raspolaganju u cilju očuvanja i njegovanja izvornih vrijednosti, a na način da pravilno i stručno planira aktivnosti i zahvate u prostoru te tako postane jedna od vodećih jedinica lokalne samouprave po načinu upravljanja javnim dobrima, komunalnim gospodarstvom, prostornim planiranjem i socijalnom skrbi.
Općina Murter-Kornati kao turistička destinacija smatra turizam jednim od važnijih sektora svog razvoja pa temeljem toga važan dio djelovanja općine biti će usmjeren na razvoj turističke destinacije visokog društvenog standarda u okvirima uravnoteženog održivog razvoja, prepoznatljiva po očuvanoj kulturnoj i povijesnoj baštini i kvalitetnim smještajnim kapacitetima.
Sve ovo zajedno sa razvijenom komunalnom, prometnom i energetskom infrastrukturom, jednako kao i visokom razinom zdravstvene, obrazovne, kulturne te rekreativne infrastrukture učinit će Općinu Murter-Kornati još sigurnijim i poželjnijim mjestom za život i rad.

Misija
Misija općinske uprave Općine Murter-Kornati je efikasno, pravodobno i kvalitetno izvršavanje funkcija i zadataka sukladno odredbama Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi i ostale zakonske regulative.
Općinska uprava Općine Murter-Kornati kontinuirano putem svojih aktivnosti i usluga unapređuje kvalitetu života i rada u Općini Murter-Kornati, svim svojim građanima putem pružanja usluge, omogućavanjem participacije u odlučivanju, odgovornim upravljanjem javnim dobrom, protokom informacija te nadasve ljubaznim, efikasnim i transparentnim radom administracije, kako bi Murter kao mjesto življenja bio poželjna i sigurna općina u kojoj je ugodno živjeti i raditi. Općinska uprava Općine Murter-Kornati nastojat će uvijek biti u službi svih svojih građana.

Ciljevi
Strateški ciljevi Općine Murter-Kornati su:
- povećanje gospodarskih aktivnosti kroz razvoj turizma i uslužnih djelatnosti,
- izgradnja komunalne infrastrukture,
- izgradnja infrastrukture za razvoj novih oblika turističke ponude uz prioritet zaštite okoliša,
- osiguravanje prostorno-planskih pretpostavki za daljnji razvoj općine,
- dugoročna stabilnost prihoda općine Murter-Kornati,
- povećanje naplate prihoda koji pripadaju općini,
- povećanje standarda stanovnika i kvalitete života,
- povećanje zaposlenosti stanovništva,
- očuvanje prirodne, kulturne i tradicijske baštine,
- oblikovati prepoznatljiv identitet mjesta,
- povećanje korištenja obnovljivih izvora energije,
- razvoj poljoprivrede proizvodnjom hrane i proizvoda prema načelu ekološke proizvodnje,
- povećanje socijalne sigurnosti mještana,
- povećanje standarda zdravstvenih usluga,
- razvoj kulture i športa,
- briga o djeci predškolskog uzrasta,
- briga o osobama starije životne dobi.

Dokument o viziji, misiji i ciljevima Općine Murter - Kornati u cijelosti možete pogledati ovdje...