Općina Murter – Kornati
Početna  /  Dokumenti  /  Natječaji i javni pozivi  /  JAVNI NATJEČAJ za prijam u službu u Jedinstveni upravni odjel, na radno mjesto-komunalni redar /ica

JAVNI NATJEČAJ za prijam u službu u Jedinstveni upravni odjel, na radno mjesto-komunalni redar /ica

  18.02.2021   •   Neaktivno

I. Komunalni redar 1 izvršitelj/ica na neodređeno vrijeme, uz probni rad od tri mjeseca


Uvjeti:

 • srednja stručna sprema u četverogodišnjem trajanju upravnog, ekonomskog, tehničkog smjera ili završena gimnazija,
 • najmanje jedna godina radnog iskustva na odgovarajućim poslovima,
 • vozačka dozvola za upravljanje vozilima Bkategorije,
 • poznavanje rada na računalu,
 • položen državni stručni ispit.


II. Uz prijavu na natječaj kandidati su dužni priložiti:

 • životopis,
 • dokaz o hrvatskom državljanstvu (domovnica ili osobna iskaznica)
 • dokaz o stručnoj spremi (diploma),uvjerenje nadležnog suda da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak (ne stariji od 3 mjeseca),
 • vlastoručno potpisanu izjavu da ne postoje zapreke iz članka 15. i 16. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi,
 • dokaz o položenom državnom stručnom ispitu (za kandidate koji imaju položen državni stručni ispit),
 • potvrdu o dosadašnjem radnom iskustvu evidentiranom u bazi podataka Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje,
 • potvrdu poslodavca ili drugi odgovarajući dokument (ugovor o radu, rješenje i sl.) o radnom iskustvu ostvarenom na poslovima odgovarajuće stručne spreme i struke od najmanje jedne godine,
 • preslik vozačke dozvole.
Copyright © 2024   •   Općina Murter – Kornati   •   Sva Prava Pridržana