Planovi u izradi

PRIJEDLOG PLANA U GRAFIČKOM ILI TEKSTUALNOM DIJELU MOŽETE POGLEDATI KLIKOM NA OVAJ LINK: https://tinyurl.com/rp9paf6r

Odluka koja je utvrdila da neće trebati istražiti stratešku procjenu niti ocjenu o potrebnim strateškim utjecajima na okoliš za VI. izmjene i dopune PPUOMK

PRIJEDLOG PLANA U TEKSTUALNOM I GRAFIČKOM DIJELU MOŽETE POGLEDATI KLIKOM NA OVAJ LINK https://tinyurl.com/ucv4cj2

ISPRAVAK ODLUKE O IZRADI V. IZMJENA I DOPUNA PPUOMK

JAVNA RASPRAVA O PRIJEDLOGU VI. IZMJENA I DOPUNA PPUOMK

ODLUKA O IZRADI V. IZMJENA I DOPUNA PROSTORNOG PLANA UREĐENJA OPĆINE MURTER-KORNATI

ODLUKA O IZRADI IZMJENA I DOPUNA DPUP SV. MIHOVIL

ODLUKA KOJOM SE UTVRĐUJE DA NIJE POTREBNO PROVESTI POSTUPAK STRATEŠKE PROCJENE NITI OCJENE O POTREBI STRATEŠKE PROCJENE UTJECAJA NA OKOLIŠ ZA IZMJENE I DOPUNE DETALJNOG PLANA UREĐENJA. MIHOVIL

  1. JAVNA RASPRAVA o prijedlogu Izmjena i dopuna Detaljnog plana uređenja područja Sv. Mihovila
  2. Prijedlog plana u tekstualnom i grafičkom dijelu možete pogledati klikom na ovoj poveznici https://drive.google.com/drive/folders/1iBKHjBfRleAvN73dtWfpwppAZgE2gap0
  3. Izvješće o javnoj raspravi

ODLUKA O IZRADI UPU RADUČ

Odluka o započinjanju Ocjene o potrebi Strateške procjene utjecaja na okoliš za UPU Raduč je povezan V. izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Murter-Kornati

Objava javne rasprave-UPU Raduč

Izvješće o javnoj raspravi UPU Raduč i IDPPUO Murter-Kornati

Prijedlog plana u tekstualnom i grafičkom dijelu možete pogledati klikom na ovoj poveznici https://drive.google.com/drive/folders/1gUHnU2g9hVa7xMNX2GElQC-aAbiMTsUj