Općina Murter – Kornati

Početna  /  Aktualnosti  /  Odluka o proglašenju sajmenog dana te radnom vremenu prodajnih objekata na blagdan Tijelova i Dana državnosti

Odluka o proglašenju sajmenog dana te radnom vremenu prodajnih objekata na blagdan Tijelova i Dana državnosti

  29.05.2024

Odluka o proglašenju sajmenog dana te radnom vremenu prodajnih objekata na blagdan Tijelova i Dana državnosti

Na temelju članka 57. stavak 6. Zakona o trgovini ( „Narodne novine“ broj 87/08, 96/08, 116/08, 76/09, 114/11, 68/13, 30/14, 32/19, 98/19, 32/20, 33/23), članka 48. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi ( „Narodne novine“ broj 33/01, 60/01, 106/03, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15, 123/17, 98/19 i 144/20) i članka 44. Statuta Općine Murter-Kornati („Službeni glasnik Općine Murter-Kornati“, broj  2/21) načelnik Općine Murter-Kornati, dana 29. svibnja 2024. godine, donosi

ODLUKU o proglašenju sajmenog dana te radnom vremenu prodajnih objekata na blagdan Tijelova i Dana državnosti.

Povodom blagdana Tijelova i Dana državnosti 30. svibnja (četvrtak) 2024. godine, u svrhu promidžbeno-turističke aktivnosti proglašava se 30. svibnja 2024. godine sajmenim danom na području Općine Murter-Kornati te se dozvoljava rad prodajnih objekata ( kiosci, štandovi i slično)  na plažama, šetnicama, te na predjelu Trga Rudina i Obale Murterski škoji na način da fizičke odnosno pravne osobe koje imaju zaključen Ugovor o zakupu javne površine s Općinom Murter – Kornati ili  dodijeljeno koncesijsko odobrenje na pomorskom dobru mogu raditi na blagdan Velike Gospe.

Dragi mještani i gosti, ovom prilikom pozivamo Vas da zajedno odamo počast svima koji su dali život za Hrvatsku, polaganjem vijenaca i molitvom, u četvrtak, 30.svibnja.
U 10.30 sati na Gradini predstavnici Općine i UDVDR Murtera i Betine položit će vijence na središnjem križu, a u 11 sati odat će počast i položit vijence na spomen ploču prvom hrvatskom predsjedniku Franji Tuđmanu na Rudini.

 

Copyright © 2024   •   Općina Murter – Kornati   •   Sva Prava Pridržana