Općina Murter – Kornati

Početna  /  Aktualnosti  /  Odluka o proglašenju sajmenog dana na području Općine Murter-Kornati povodom Državnog praznika – Dan antifašističke borbe

Odluka o proglašenju sajmenog dana na području Općine Murter-Kornati povodom Državnog praznika – Dan antifašističke borbe

  20.06.2024

Odluka o proglašenju sajmenog dana na području Općine Murter-Kornati povodom Državnog praznika – Dan antifašističke borbe

Na temelju članka 57. stavak 6. Zakona o trgovini ( „Narodne novine“ broj 87/08, 96/08, 116/08, 76/09, 114/11, 68/13, 30/14, 32/19, 98/19, 32/20, 33/23), članka 48. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi ( „Narodne novine“ broj 33/01, 60/01, 106/03, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15, 123/17, 98/19 i 144/20) i članka 44. Statuta Općine Murter-Kornati („Službeni glasnik Općine Murter-Kornati“, broj  2/21) načelnik Općine Murter-Kornati, dana 20. lipnja 2024. godine, donosi

Odluku o proglašenju sajmenog dana na području Općine Murter-Kornati povodom Državnog praznika – Dan antifašističke borbe.

Copyright © 2024   •   Općina Murter – Kornati   •   Sva Prava Pridržana