Općina Murter – Kornati

20.06.2024, 09:23h   •   Aktualnosti

Odluka o proglašenju sajmenog dana na području Općine Murter-Kornati povodom Državnog praznika – Dan antifašističke borbe

Na temelju članka 57. stavak 6. Zakona o trgovini ( „Narodne novine“ broj 87/08, 96/08, 116/08, 76/09, 114/11, 68/13, 30/14, 32/19, 98/19, 32/20, 33/23), članka 48. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi ( „Narodne novine“ broj 33/01, 60/01, 106/03, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15, 123/17, 98/19 i 144/20) i članka 44. […]

PROJEKTI  

Plava eko-patrola

„Plava Eko-patrola – vannastavni edukacijski program za održivi razvoj u priobalnim i otočnim lokalnim zajednicama Šibensko-kninske županije namijenjen osnovnim školama

  1.280.000,00 HRK
  22 mjeseca
PROJEKTI  

AMPHORARIUM – Centar za razvoj vještina i kompetencija za područje agroturizma hrvatskih otoka

Mukotrpne zavrzlame oko rješavanja imovinsko-pravnog pitanja novog dječjeg vrtića i jaslica u Murteru iznjedrile su neočekivanu i neplaniranu korist za Općinu Murter-Kornati – prijenos vlasništva državnog zemljišta pokraj novog dječjeg vrtića ispod kojeg se nalazi stara gusterna. Početkom 2018. Godine Općina Murter-Kornati je angažirala članove planinarskog kluba Sv. Mihovil iz Šibenika da izrade topografski snimak […]

  5.000.000,00€
PROJEKTI  

Projekt izgradnje dječjeg vrtića i jaslica

Projekt predstavlja sektorsko ulaganje u građenje, tj. Izgradnju negospodarskog objekta društvene i javne namjene (dječji vrtić za potrebe odgoja djece predškolskog uzrasta), koji će raspolagati sa 5 smještajnih prostora (dnevnih boravaka s pripadajućim sanitarnim čvorovima), pomoćnim i popratnim prostorima za osoblje, upravu i korisnike.

  14.614.349,53 HRK
Copyright © 2024   •   Općina Murter – Kornati   •   Sva Prava Pridržana