Općina Murter – Kornati
Početna  /  Ustrojstvo  /  Jedinstveni upravni odjel

Jedinstveni upravni odjel

Pročelnica jedinstvenog upravnog odjela
Melanija Turčinov Rameša, dipl.iur.
Tel: + 385 (0) 22 435 801
E-mail: melanija.t.ramesa@murter.hr
Rad sa strankama: utorak i četvrtak od 10:00-13:00 sati


Administrativna tajnica:
Mare Kovačev
tel. +385 (0) 22 435 599
info@murter.hr


Pomoćnica pročelnice
Mirjana Jakovljević
Tel: +385 22 435 801
E-mail: mirjana.jakovljevic@murter.hr


Viši referent za razvoj i podršku EU
Luka Ježina, mag.oec.
Tel: + 385 (0) 22 434 777
E-mail:luka.jezina@murter.hr


Stručni suradnik za komunalne i opće poslove
Vesna Juran, bacc.admin.publ.
Tel: + 385 (0) 22 435 800
E-mail:vesna.juran@murter.hr


Viši referent za računovodstvo i unutarnju kontrolu
Josipa Skračić
Tel: + 385 (0) 22 435 797
E-mail:josipa.skracic@murter.hr


Viši referent za računovodstvo i unutarnju kontrolu
Mate Lovrić
Tel: + 385 (0) 22 435 797
E-mail: mate.lovric@murter.hr


Viši referent za javne prihode i financije
Katarina Burazer Katić
Tel: + 385 (0) 22 435 797
E-mail:katarina.b.katic@murter.hr


Viši referent za komunalne poslove
Daniela Bašić
Tel: +385 (0) 22 435 798
E-mail: daniela.basic@murter.hr


Referent za komunalno redarstvo:
Nikolina Skračić
Tel: +385 (0) 22 435 798
Mob: +385 91 321 0098
E-mail: komunalniredar@murter.hr


Viši stručni suradnik-voditelj projekta “Žene pomažu”

Antonija Jakoplić

Mob: +385 99 462 4671

E-mail: antonija.jakoplic@murter.hr


Referent za prometno redarstvo

Davor Antić
Tel: +385 (0) 22 435 798
Mail: prometniredar@murter.hr


STOŽER CIVILNE ZAŠTITE
Tel:  +385 22 435 599
E-mail: stozercz@murter.hr

Copyright © 2023   •   Općina Murter – Kornati   •   Sva Prava Pridržana