Općina Murter – Kornati
Početna  /  Institucije  /  Trgovačka društva  /  MURTELA doo za pružanje komunalnih usluga

MURTELA doo za pružanje komunalnih usluga

MURTELA doo za pružanje komunalnih usluga
  Butina 2, 22243 Murter
  022 / 436-521

Općina Murter-Kornati osnovala je društvo sa ograničenom odgovornošću, MURTELU d.o.o. radi obavljanja komunalnih djelatnosti.

Murtela d.o.o. je davatelj javne usluge sakupljanja komunalnog otpada sukladno Odluci Općinskog vijeća, Odluka o načinu pružanja javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpada na području Općine Murter-Kornati („Službeni glasnik Općine Murter-Kornati“, broj 02/18 i 4/19).

Murtela d.o.o. je Uprava groblja sukladno Odluci Općinskog vijeća, Odluka o groblju na području Općine Murter-Kornati („Službeni glasnik Općine Murter-Kornati“, broj 03/18).

Odlukom Općinskog vijeća, Odlukom o komunalnim djelatnostima na području Općine Murter-Kornati („Službeni glasnik Općine Murter-Kornati“, broj 01/19 i 02/20) Murteli d.o.o. povjereno je obavljanje sljedećih komunalnih djelatnosti:

 1. održavanje nerazvrstanih cesta
 2. održavanje javnih površina na kojima nije dopušten promet motornim vozilima
 3. održavanje građevina javne odvodnje oborinskih voda
 4. održavanje javnih zelenih
 5. održavanje građevina, uređaja i predmeta javne namjene
 6. održavanje groblja
 7. održavanje čistoće javnih površina
 8. usluge parkiranja na uređenim javnim površinama
 9. usluge javnih tržnica na malo
 10. usluge ukopa pokojnika
 11. upravljanje plažama – održavanje plaža, kupališta, sunčališta, obalnog puta i drugih dijelova pomorskog dobra koji nisu dio lučkog područja ili pod koncesijom
 12. sanacija divljih odlagališta
 13. održavanje sportske dvorane i prostorija u vlasništvu Općine Murter-Kornati
 14. usluga javne ribarnice
 15. održavanje reciklažnog dvorišta.
Copyright © 2024   •   Općina Murter – Kornati   •   Sva Prava Pridržana