Općina Murter – Kornati

Početna  /  Aktualnosti  /  Općina Murter-Kornati pristupila je inicijativi Sporazum gradonačelnika

Općina Murter-Kornati pristupila je inicijativi Sporazum gradonačelnika

  27.11.2023

Općina Murter-Kornati pristupila je inicijativi Sporazum gradonačelnika

Općina Murter-Kornati pristupila je inicijativi Sporazum gradonačelnika/načelnika (Covenant of Mayors), europskom pokretu u kojem sudjeluju lokalne i regionalne vlasti obvezujući se na povećanje energetske učinkovitosti i korištenje obnovljivih izvora energije.

Europska komisija je 28. veljače 2008. pokrenula program ujedinjenja gradonačelnika i načelnika energetski osviještenih gradova i općina u zajednicu kojom bi se razmjenjivala iskustva u primjeni raznih mjera i aktivnosti kojima bi se utjecalo na poboljšanje energetske učinkovitosti gradova i općina. Sporazum gradonačelnika i načelnika je zajednica koja odgovara na nastale globalne probleme tj. na izazove poput globalne promjene klime, te poziva gradske i općinske uprave i gradove na sudjelovanje u rješavanju problema. Potpisivanjem Sporazuma, čelnici lokalnih samouprava se obvezuju da će pomoću brojnih mjera i aktivnosti utjecati na smanjenje emisije CO2 za više od 20% do 2020. godine.

Kako bi se postiglo zadano smanjenje emisije CO2 lokalne vlasti bi trebale provoditi razne mjere, projekte i programe energetske efikasnosti u zgradama javne namijene u vlasništvu i korištenju jedinice lokalne samouprave, zatim projekte i programe u cilju povećanja kvalitete i energetsko- ekološke učinkovitost u sektoru javnog gradskog prijevoza, te energetske učinkovitosti sektora javne rasvjete na području općine. Općina bi trebala osmisliti informativne i edukativne aktivnosti pomoću kojih bi se povećala svijest građana o štednji energije i mogućnošću proizvodnje energije iz obnovljivih izvora energije te poticati građane kroz sudjelovanje u nacionalnim i europskim fondovima. Isto tako lokalne vlasti razvijaju programe s kojima uključuju komercijalni sektor u politiku provođenja energetske učinkovitosti i zaštite okoliša.

Kako bi se navedeni ciljevi ostvarili , potpisnici Sporazuma obavezuju se na:

  • Izradu Referentnog inventara emisija CO2 kao temelja za izradu Akcijskog plana energetski održivog razvitka grada do 2020. godine
  • Izradu i provedbu Akcijskog plana
  • Kontrolu i praćenje provedbe Akcijskog plana
  • Podnošenje izvješća o realizaciji Akcijskog plana Europskoj komisiji svake dvije godine
  • Prilagođavanje strukture gradske uprave u cilju osiguranja potrebnog stručnog potencijala za redovitu provedbu Akcijskog plana
  • Redovito informiranje lokalnih medija o rezultatima provedbe Akcijskog plana
  • Informiranje građana o mogućnostima i prednostima korištenja energije na učinkoviti način
  • Organiziranje Energentskih dana ili Dana Sporazuma gradova u suradnji s Europskom komisijom i dionicima
  • Prisustvovanje i doprinos godišnjim Konferencijama gradonačelnika Europske unije o energetski održivoj Europi
  • Razmjenu iskustva i znanja s drugim gradovima i općinama

Na 16. sjednici održanoj 16. studenog 20123. godine općinsko vijeće Općine Murter-Kornati ovlastilo je načelnika Tonija Turčinova za potpisivanje Sporazuma gradonačelnika te usvojilo Akcijski plan za energetski i klimatski održiv razvoj Općine Murter-Kornati – SECAP. Ukupna vrijednost izrade SECAP-a je bila 8.250,00 eura od čega je Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost sufinancirao 60% odnosno 4.950,00 eura.

 

Copyright © 2024   •   Općina Murter – Kornati   •   Sva Prava Pridržana