Općina Murter – Kornati
Početna  /  Informacije  /  Pravo na pristup informacijama  /  Pravo na pristup informacijama i ponovnu upotrebu podataka

Pravo na pristup informacijama i ponovnu upotrebu podataka

Temeljem članka 3. Zakona o pravu na pristup informacijama (»Narodne novine«, broj 25/13, 85/15) uređeno je pravo na pristup informacijama fizičkim i pravnim osobama putem otvorenosti i javnog djelovanja tijela javne vlasti.

Pravo na pristup informacijama i ponovno korištenje informacija obuhvaća pravo korisnika na traženje i dobivanje informacija kao i obavještavanje tijela javnih vlasti da se pristupi zatvaranju informacija, odnosno treba objaviti informacije neovisno o postavljenim zahtjevima kada se objavljuju podaci o objavljivanju propisa ili drugih propisa.

Pravo na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija uređeno je i ostvareno u skladu sa Zakonom o pravima pristupa informacijama (»Narodne novine«, broj 25 / 13,85 / 13). Zakonom je propisano načelo prava na pristup informacijama i informacijama o ponovnoj uporabi, ograničenje prava na pristup informacijama i informacijama o ponovnoj uporabi, postupak za ostvarivanje i zaštitu prava na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija.

U skladu sa čl.27. sv. 1. Zakon o pravu na pristup informacijama (“Narodne novine”, broj 25/13, 85/15), svaki korisnik ima pravo na ponovnu uporabu podataka u komercijalne ili nekomercijalne svrhe, u skladu s odredbama zakona.

Tijelo javnih vlasti daje podatke za ponovno korištenje bez ograničenja, za slobodnu upotrebu i otvoreni format.

NAPOMENA: objavljeni uvjeti za ponovnu uporabu podataka bit će objavljeni u Pravilniku nadležnog ministarstva za poslove uprave koji će biti primijenjen čl. 31. sv. 5. Zakon o pravu na pristup informacijama propisuje detaljne uvjete ponovnog korištenja informacija u skladu sa standardnim otvorenim dozvolama kao i sadržajem i načinom objavljivanja dozvola koje moraju biti određene uvjete ponovnog korištenja ili povezivanja dopuštenja, u skladu sa standardnim otvorenim dozvolama.

Copyright © 2024   •   Općina Murter – Kornati   •   Sva Prava Pridržana