Općina Murter – Kornati
Početna  /  Projekti  /  AMPHORARIUM – Centar za razvoj vještina i kompetencija za područje agroturizma hrvatskih otoka

AMPHORARIUM – Centar za razvoj vještina i kompetencija za područje agroturizma hrvatskih otoka

AMPHORARIUM – Centar za razvoj vještina i kompetencija za područje agroturizma hrvatskih otoka
  Vrijednost projekta: 5.000.000,00€

Mukotrpne zavrzlame oko rješavanja imovinsko-pravnog pitanja novog dječjeg vrtića i jaslica u Murteru iznjedrile su neočekivanu i neplaniranu korist za Općinu Murter-Kornati – prijenos vlasništva državnog zemljišta pokraj novog dječjeg vrtića ispod kojeg se nalazi stara gusterna. Početkom 2018. Godine Općina Murter-Kornati je angažirala članove planinarskog kluba Sv. Mihovil iz Šibenika da izrade topografski snimak gusterne koji je pokazao da se radi o podzemnoj gusterni sa šest komora veličine ukupno 100 četvornih metara. Odmah nakon toga pristupilo se razvoju koncepta te izradi opsežne dokumentacije projekta AMPHORARIUM (prijevod s latinskog – SADRAŽANO U AMFORI).

 

 

OPIS PROJEKTA

Općina Murter Kornati na otoku Murteru planira izgraditi i opremiti te staviti u funkciju multifunkcionalni centar za upravljanje destinacijom nazvan „Amphorarium“ koji će se baviti valorizacijom i promocijom kulturne i prirodne baštine te tradicija na otoku Murteru te će pružati podršku lokalnim poduzetnicima, udrugama i stanovništvu u očuvanju, daljnjem razvoju i promociji lokalnih turističkih, poljoprivrednih i  drugih autohtonih otočnih proizvoda.

Centar će adresirati problem ovisnosti otoka Murtera o kratkoj i intenzivnoj turističkoj sezoni odnosno sektoru turizmu tako što će pružati dodatne sadržaje i aktivnosti stanovništvu, OPG-ovima i posjetiteljima tijekom cijele godine. Centar će djelovati će kao svojevrstan institucionalni okvir za unaprjeđenje djelovanja otočnih udruga i poduzetnika (OPG-ova), a što trenutno ne postoji na otoku, te će u tu svrhu organizirati događaje, koncerte, kulturne manifestacije te konferencije, predavanja i edukacije za lokalno stanovništvo i posjetitelje.

U svojstvu svojevrsne poduzetničke potporne institucije za otočne OPG-ove, centar će dati će u zakup prostore proizvođačima autohtonih lokalnih proizvoda na otoku Murteru a koji će time dobiti priliku za prezentaciju ali i prodaju svojih proizvoda posjetiteljima.

Očekuje se da će svojim djelovanjem centar unaprijediti lokalno gospodarstvo, poduzetnike i udruge,  promicati Murtersku kulturnu i prirodnu baštinu te će djelovati kao svojevrsna potporna institucija odnosno informacijska i edukacijska platforma koja će okupljati lokalne stanovnike i provoditi aktivnosti koje ih potiču na  suradnju. Centar će svojim inovativnim sadržajima i eventima privlačiti i posjetitelje izvan turističke sezone omogućujući na taj način veće ekonomske koristi lokalnoj zajednici.

Centar ispunjava kriterij višesektorske integracije jer doprinosi ispunjenju velikog broja pokazatelja te se bavi različitim sektorima odnosno kako očuvanjem, valorizacijom i promicanjem prirodne i kulturne baštine tako i pružanjem usluga poduzetničkih potpornih institucija za lokalne OPG-ove i male poduzetnike a djelovati će i kao društveni centar koji okuplja i povezuje na suradnju različite kategorije stanovništva na otoku.

Projekt će uz problem rješavanja sezonalnosti, doprinijeti i rješavanju specifičnih problema otoka sa specifičnim položajem (Kornati i Žutsko-sitska skupina otoka) na način da će provođenjem aktivnosti obuhvatiti problematiku i tih otoka.

Glavne aktivnosti Amphorariuma biti će :

  • kulturne djelatnosti (prezentacija i interpretacija prirodne i kulturne baštine preko stalnih postava centra i korištenja suvremenih digitalnih tehnologija);
  • pružanje usluga poslovne infrastrukture lokalnim OPG-ovia te usluga poslovnog i drugog savjetovanja istih;
  • promicanje kulturne i prirodne baštine otoka Murtera kroz organizaciju različitih kategorija događanja i edukacija (gastro eventi i prezentacije proizvoda; konferencije o kulturno-povijesnom i prirodnom nasljeđu; edukacije o važnosti održivosti otočnog krajolika itd)
  • organizacija zajedničkih aktivnosti suradnje lokalnog stanovništva na temama koje promiču sve gore navedeno a u cilju zaštite i promicanja murterskog identiteta.

Projekt će obuhvaćati:

  • aktivnosti infrastrukturne izgradnje i opremanja centra;
  • aktivnosti upravljanja projektom i administraciju;
  • aktivnosti komunikacije i marketinga centra

Zrelost projekta

Arhitektonsku dokumentaciju koja uključuje glavni projekt i izvedbeni projekt s troškovnicima projektiralo je poduzeće Arx d.o.o. iz Šibenika na čelu s arhitektom Damirom Lasinovićem koji je projektirao primjerice trg i muzej drvene brodogradnje u Betini. 

Izvedbeni projekt unutarnjeg uređenja što uključuje stalni likovni postav te produkt dizajn opremanja projektiralo je poduzeće Invictus d.o.o na čelu s Jelenom Devčić koja je primjerice jedna od najzaslužnijih osoba za uređenje likovnog postava muzeja brodogradnje u Betini.

Studiju izvedivosti s CBA analizom izradilo je poduzeće Level Projekt d.o.o. iz Zagreba.

Projekt ima građevinsku dozvolu.

Očekuje se da će projekt generirati ukupno 9 radnih mjesta u Općini Murter-Kornati.

Ukupna vrijednost projekta koja uključuje građevinsko-obrtničke radove, uređenje i opremanje interijera i okoliša, uspostavu razvojnih programa jest približno 5 milijuna eura. Realizacija projekta planirana je uz pomoć EU fondova te državnog i općinskog proračuna.

Copyright © 2024   •   Općina Murter – Kornati   •   Sva Prava Pridržana