Istraživanje tržišta

  • Ispis
Temeljem članka 198. Zakona o javnoj nabavi (Narodne novine, broj 120/16) prije pokretanja postupka javne nabave javni naručitelj u pravilu provodi analizu tržišta u svrhu pripreme nabave i informiranja gospodarskih subjekata o svojim planovima i zahtjevima u vezi s nabavom.

U tom smislu javni naručitelj obvezan je prije pokretanja otvorenog ili ograničenog postupka javne nabave za:
- nabavu radova male i velike vrijednosti ili
- nabavu robe ili usluga velike vrijednosti,

staviti slijedeću dokumentaciju/podatke na prethodno savjetovanje sa zainteresiranim gospodarskim subjektima:
- opis predmeta nabave,
- tehničke specifikacije,
- kriterije za kvalitativni odabir gospodarskog subjekta,
- kriterije za odabir ponude i
- posebne uvjete za izvršenje ugovora,
u trajanju od najmanje pet dana.

Nakon provedenog savjetovanja javni naručitelj obvezan je razmotriti sve primjedbe i prijedloge zainteresiranih
gospodarskih subjekata, izraditi izvješće o prihvaćenim i neprihvaćenim primjedbama i prijedlozima te ga objaviti na internetskim stranicama.